Plany aktywności w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu

120,00 

Szkolenie poprowadzi pan Przemysław Sowa – Psycholog, Certyfikowany Analityk Zachowania BCBA, Certyfikowany Terapeuta Behawioralny PLTB.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 24 maja 2024 r. (piątek) w godz. 17.00 – 20.00

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA CLICKMEETING

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci: 

nauczyciele szkolni i przedszkolni, pedagodzy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cel szkolenia:

  • Przeszkolenie nauczycieli pracujących z dziećmi z zaburzeniami rozwoju w zakresie behawioralnego podejścia do nauki samodzielności, organizowania czasu pracy dziecka i samodzielnego organizowania czasu wolnego.

Plany aktywności w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu – treści programowe:

1. Specyfika uczenia się i funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu

2. Jak ułatwiać uczenie się i funkcjonowanie osobom ze spektrum autyzmu i zaburzeniami rozwoju – struktura, plany dnia jako element:

– oddziaływań proaktywnych

– nauki samodzielności (łańcuchy zachowań)

– redukcji zachowań trudnych

3.  Stosowanie podpowiedz i ich rola w uczeniu

Po szkoleniu otrzymasz:

  • handout
  • formularze oceny wzmocnień
  • formularz nauki łańcuchów zachowania
  • formularz oceny funkcjonalnej zachowań trudnych

Prowadzący:

Przemysław Sowa – Psycholog, Certyfikowany Analityk Zachowania BCBA, Certyfikowany Terapeuta Behawioralny PLTB. Zaczynał pracę zawodową w 1998r. prowadząc terapię młodzieży i dorosłych w nurcie Krótkoterminowej Terapii Strategicznej. Od 2007r. koncentruje się na pracy z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu (ASD) oraz osobami z ich otoczenia metodą Stosowanej Analizy Zachowania. Prowadzi terapię indywidualną i grupową TUS, szkolenia oraz diagnozy. Współpracuje z przedszkolami i szkołami współtworząc systemy motywacyjne i programy interwencyjne. Wykładał i prowadził ćwiczenia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, a od kilku lat współpracuje z działającym pod auspicjami Związku Nauczycielstwa Polskiego Wydziałem Pedagogicznym WUE (wcześniej WWSH). Od 2000r. współpracuje również z Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS. Ukończył studia podyplomowe i przeszedł szereg szkoleń z zakresu pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Posiada uprawnienia pedagogiczne.

Szkolenie Plany aktywności w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu znajduje się również w naszej ofercie szkoleń Rad Pedagogicznych.