Plan pracy wychowawcy klasowego

120,00 

Warsztaty adresowane do nauczycieli – wychowawców klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 23 września 2019 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci:

nauczyciele, wychowawcy klas IV-VIII oraz szkół ponadpodstawowych

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

warsztatowa

Cele:

 • Planowana i systematyczna współpraca daje poczucie bezpieczeństwa oraz zwiększa szansę na autentyczną partycypację wszystkich grup w życiu szkoły
 • Włączenie się rodziców i uczniów w działania na rzecz klasy i szkoły

Treści szkoleniowe:

 1. Etapy planowania
 2. Określenie/sformułowanie celów SMART
 3. Analiza Pola Sił Kurta Lewina (APS) czyli wprowadzanie zmian, wybór trzech czynników najważniejszych, wspierających i hamujących
 4. Metoda „5Q”, czyli pięć pytań – technika umożliwia spojrzenie na problem z różnych perspektyw, generowanie nowych pomysłów, a następnie wybór najlepszych
 5. Równomierny podział zadań w trakcie realizacji planu
 6. Monitorowanie i ocena, w jakim stopniu cele zostały zrealizowane
 7. Refleksja nad tym, co okazało się skuteczne, a co nie, jako niezbędny etap planowania i realizacji działań
 8. Wykorzystanie doświadczeń w tworzenia planu pracy do dalszej pracy zespołowej rodziców, uczniów i nauczycieli
 9. Podsumowanie warsztatów – ewaluacja

Prowadząca:

mgr Alicja Sikora –  koordynaror sieci wychowaców klas i pracy zespołowej, nauczyciel dyplomowany historii, informatyki i kształcenia na odległość /e-learning/ z wieloletnim doświadczeniem i wiedzą dydaktyczną. Realizator wielu projektów m.in. w CEO, E-Akademia nauk matematyczno przyrodniczych w Krakowie, Azymut kariery zawodowej gimnazjalistów. Od 2013 roku jest koordynatorem sieci współpracy i samokształcenie w realizacji zadania „Wspomaganie rozwoju szkół w Gminie Miejskiej Kraków ”, realizowanym przez SPPP Krakowski Ośrodek Terapii. Otrzymała ze strony ORE i Dyrektora SPPP KOT rekomendację dla prowadzonych przez siebie działań.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.