Pedagog specjalny jako nowy specjalista w przedszkolu i w szkole – 27.09.2022

110,00 

Podczas szkolenia zostaną omówione m.in. kwalifikacje, zadania i obowiązki pedagoga specjalnego – nowego specjalisty

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 27 września 2022 r. (wtorek) w godz. 17.30 – 20.30

Nie mamy już wolnych miejsc na ten termin, zapraszamy na kolejne spotkanie, które odbędzie się 17 października: FORMULARZ REJESTRACYJNY

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN.

 Adresaci: 

nauczyciele, pedagodzy, pedagodzy specjalni, dyrektorzy przedszkoli i szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia

Cel główny:

  • przedstawienie nowych zasad zatrudniania w przedszkolach i szkołach specjalistów obowiązujących od 1 września 2022 roku
  • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat kwalifikacji pedagoga specjalnego, jego obowiązków oraz dokumentacji związanej z pracą w placówce oświatowej

Cele szczegółowe:

  • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat zasad zatrudniania i obowiązków pedagoga specjalnego jako nowego specjalisty
  • udoskonalenie umiejętności pedagogicznych uczestników w obszarze kształcenia dzieci i uczniów ze specjalnym i potrzebami edukacyjnymi
  • uporządkowanie wiedzy uczestników na temat dokumentacji, za którą odpowiada pedagog specjalny jako specjalista

Treści szkoleniowe:

1. Zmiany w zakresie zatrudniania specjalistów wprowadzone nowelizacją przepisów Karty Nauczyciela
2. Omówienie schematu wyliczania minimalnej łącznej liczby etatów specjalistów zatrudnianych w przedszkolu i szkole od 1 września 2022 r.
3. Pedagog specjalny w katalogu stanowisk – wymagane kwalifikacje, warunki zatrudniania, obowiązki oraz dokumentacja nowego specjalisty

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

  • przykłady Kart dostosowań dla uczniów ze specjalnymi potrzebami eduakacyjnymi na różnych przedmiotach opracowane przez nowego specjalistę – pedagoga specjalnego

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej

Szkolenie pod tytułem Pedagog specjalny jako nowy specjalista w przedszkolu i w szkole znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.