Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

120,00 

Celem szkolenia jest zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania, udzielania i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i w przedszkolu

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 9 listopada 2023 r. (czwartek) w godz. 18.00 – 21.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

nauczyciele i specjaliści, dyrektorzy pracujący w przedszkolach i szkołach

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie organizowania, udzielania i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • doskonalenie umiejętności dokonywania oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej – Treści szkoleniowe:

  1. Jak realizujemy i dokumentujemy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu i w szkole?
  2. Dokumentacja współpracy szkoły z rodzicami i innymi podmiotami w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  3. Co powinna zawierać indywidualna teczka dziecka/ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną?
  4. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku/uczniowi.

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej

Szkolenie pt. Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej znajduje się także w naszej ofercie szkoleń Rad Pedagogicznych.