Organizacja, udzielanie i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 22.03.2022

110,00 

Uczestnicy poznają obowiązujące akty prawne regulujące proces organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dowiedzą się, jak w praktyce realizować zawarte w nich zapisy

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 22 marca 2022 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci:

nauczyciele zainteresowani zagadnieniami związanymi z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności: pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy klas, dyrektorzy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele

Uczestnicy szkolenia poznają obowiązujące akty prawne regulujące proces organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dowiedzą się, jak w praktyce realizować zawarte w nich zapisy. Nauczą się prawidłowo dokumentować działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do tego, by w ramach obowiązków służbowych właściwie wykonywać zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Treści szkoleniowe:

  1. Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  2. Dokumentowanie udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  3. Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego
  4. Uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów chorych
  6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów zdolnych

Prowadząca:

Elżbieta Wika - autorka kursumgr Elżbieta Wika – wieloletni pedagog szkolny, nauczyciel rewalidacji i koordynator pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Obecnie wicedyrektor szkoły podstawowej