Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle obowiązujących przepisów prawa

60,00 

Uczestnicy kursu poznają obowiązujące akty prawne regulujące proces organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dowiedzą się, jak w praktyce realizować zawarte w nich zapisy

Pozostało wolnych miejsc:

Kategoria:

Opis

Zagadnienia kursu dotyczą organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (z wyjątkiem szkół dla dorosłych, szkół branżowych II stopnia i szkół policealnych) w świetle obowiązujących przepisów prawa po reformie oświaty z 2017 roku

 

Adresaci:

nauczyciele zainteresowani zagadnieniami związanymi z pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a w szczególności: pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy klas, dyrektorzy

Cele szkolenia

Uczestnicy kursu poznają obowiązujące akty prawne regulujące proces organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz dowiedzą się, jak w praktyce realizować zawarte w nich zapisy. Nauczą się prawidłowo dokumentować działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczne umiejętności niezbędne do tego, by w ramach obowiązków służbowych właściwie wykonywać zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Treści programowe

Kurs obejmuje następujące moduły:

I Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:

 • Beneficjenci pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Organizacja i zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Dokumentowanie udzielanej pomocy

II Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju
 • Kształcenie specjalne
 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny
 • Zespół nauczycieli, wychowawców i specjalistów pracujących z uczniem
 • Dokumentacja dotycząca uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

III Uczeń zdolny:

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów zdolnych
 • Indywidualny program i tok nauki
 • Dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć nieobjętych indywidualnym programem lub tokiem nauki

IV Uczeń chory:

 • Zwolnienie z określonych zajęć edukacyjnych
 • Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, indywidualne nauczanie
 • Dostosowanie warunków prowadzenia egzaminów zewnętrznych

V Uczeń ze specyficznymi problemami w uczeniu się:

 • Opinia poradni o specyficznych trudnościach w uczeniu się i dostosowanie wymagań edukacyjnych
 • Zwolnienie z obowiązku nauki drugiego języka obcego nowożytnego
 • Dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu zewnętrznego
 • Zajęcia prowadzone przez specjalistów bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz

Organizacja szkolenia

Kurs ma charakter doskonalący, obejmuje 6 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla kursanta czasie. Po dokonaniu opłaty i zaksięgowaniu na naszym koncie, uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów kursowych w plikach PDF. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć test, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do testu.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli

 

Prowadząca:

Elżbieta Wika - autorka kursu

mgr Elżbieta Wika – z wykształcenia pedagog resocjalizacyjny i rewalidator. Od 1999 roku pracuje jako pedagog szkolny. Prowadzi zajęcia specjalistyczne z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pełni funkcję szkolnego koordynatora pomocy psychologiczno-pedagogicznej