Ocenianie, z którym zawsze jest kłopot, czyli ocenianie zachowania uczniów

100,00 

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania: jak to zrobić, aby oceniać sprawiedliwie, zgodnie z prawem i szkolnymi ustaleniami wynikającymi ze statutu?

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 31 maja 2021 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci:

nauczyciele (szczególnie wychowawcy) i dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele – uczestnik szkolenia:

 • zna podstawę prawną oceniania zachowania oraz przepisy regulujące ocenianie zachowania
  w szkole
 • potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej
 • potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania zachowania
 • ma świadomość celów oceniania

Treści szkoleniowe

Ocenianie zachowania uczniów często stanowi problem, tym bardziej, że wiele rozwiązań musi być wypracowanych w szkole.  Jak to zrobić, aby oceniać sprawiedliwie, we wszystkich kategoriach określonych rozporządzeniem, zgodnie z prawem i szkolnymi ustaleniami wynikającymi ze statutu?

Powyższe szkolenie rozwiąże wszystkie dylematy, gdyż jego uczestnik pozna:

 • podstawę prawną oceniania zachowania
 • obowiązki nauczycieli i wychowawców związane z ocenianiem zachowania
 • warunki, sposób i kryteria oceniania
 • sposób ustalania ocen klasyfikacyjnych z zachowania
 • postępowanie w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania niezgodnie z przepisami prawa oświatowego
 • wpływ oceny z zachowania na promowanie i ukończenie szkoły z wyróżnieniem.

Podczas szkolenia pojawią się propozycje konkretnych rozwiązań w praktyce szkolnej oraz propozycje zapisów w statucie szkoły.

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.