Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego

100,00 

Adresatami szkolenia są nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy, wicedyrektorzy SZKOLENIE ONLINE

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 8 grudnia 2020 r. (wtorek) w godz. 15.00 – 18.00

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST LAPTOP LUB KOMPUTER STACJONARNY Z GŁOŚNIKIEM BĄDŹ TELEFON Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci:

nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy, wicedyrektorzy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele – uczestnik szkolenia:

 • zna podstawę prawną oceniania oraz przepisy regulujące ocenianie w szkole
 • potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej
 • potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania
 • ma świadomość celów oceniania

Treści szkoleniowe:

 1. Podstawa prawna oceniania.
 2. Ocenianie ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 3. Obowiązki nauczycieli i wychowawców związanych z ocenianiem.
 4. Zwolnienie ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.
 6. Postępowanie w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej niezgodnie z przepisami prawa oświatowego w tym sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
 7. Promowane uczniów.
 8. Sposób przeprowadzania egzaminów poprawkowych.
 9. Dokumentacja oceniania uczniów.

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z 31-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 12 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego