Ocenianie uczniów w myśl prawa oświatowego

100,00 

Adresatami szkolenia są nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy, wicedyrektorzy SZKOLENIE ONLINE

Pozostało wolnych miejsc: 18

Opis

Data: 8 grudnia 2020 r. (wtorek) w godz. 15.00 – 18.00

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST LAPTOP LUB KOMPUTER STACJONARNY Z GŁOŚNIKIEM BĄDŹ TELEFON Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci:

nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy, wicedyrektorzy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele – uczestnik szkolenia:

 • zna podstawę prawną oceniania oraz przepisy regulujące ocenianie w szkole
 • potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej
 • potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania
 • ma świadomość celów oceniania

Treści szkoleniowe:

 1. Podstawa prawna oceniania.
 2. Ocenianie ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 3. Obowiązki nauczycieli i wychowawców związanych z ocenianiem.
 4. Zwolnienie ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.
 6. Postępowanie w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej niezgodnie z przepisami prawa oświatowego w tym sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
 7. Promowane uczniów.
 8. Sposób przeprowadzania egzaminów poprawkowych.
 9. Dokumentacja oceniania uczniów.

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z 31-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 12 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego