Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało

110,00 

Adresatami szkolenia są nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół oraz przedszkoli

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 4 października 2022 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci:

nauczyciele oraz dyrektorzy przedszkoli i wszystkich typów szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele – uczestnik szkolenia:

 • zna obowiązki nauczyciela wynikające z prawa oświatowego i prawa pracy
 • zna przepisy regulujące czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola
 • zna obowiązki wynikające z wybranych rozporządzeń
 • zna wymagania związane z oceną pracy nauczycieli i oceną dorobku zawodowego
 • ma świadomość skutków niewywiązywania się z obowiązków

Treści programowe:

 1. Obowiązki nauczycieli wynikające z ustawy KN, ustawy Prawo oświatowe, Kodeksu Pracy
 2. Czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola
 3. Obowiązki nauczyciela wynikające z aktów wykonawczych (rozporządzenia w sprawie: bezpieczeństwa, podstawy programowej, sprawowania nadzoru pedagogicznego, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia dokumentacji, oceniania)
 4. Ocena pracy nauczyciela i ocena dorobku zawodowego
 5. Odpowiedzialność nauczyciela

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • prezentacja ze szkolenia

Prowadząca:

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z pond 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.

 

Szkolenie pod tytułem „Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało” znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy placówki edukacyjne.