Obowiązki nauczycieli – a nie jest ich mało! 5-11-2020

100,00 

Adresatami szkolenia są nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół oraz przedszkoli

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 5 listopada 2020 r. (czwartek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci:

nauczyciele oraz dyrektorzy przedszkoli i wszystkich typów szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele – uczestnik szkolenia:

  • zna obowiązki nauczyciela wynikające z prawa oświatowego i prawa pracy
  • zna przepisy regulujące czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola
  • zna obowiązki wynikające z wybranych rozporządzeń
  • zna wymagania związane z oceną pracy nauczycieli i oceną dorobku zawodowego
  • ma świadomość skutków niewywiązywania się z obowiązków

Treści programowe:

  1. Obowiązki nauczycieli wynikające z ustawy KN, ustawy Prawo oświatowe, Kodeksu Pracy
  2. Czas pracy nauczyciela szkoły i przedszkola
  3. Obowiązki nauczyciela wynikające z aktów wykonawczych (rozporządzenia w sprawie: bezpieczeństwa, podstawy programowej, sprawowania nadzoru pedagogicznego, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzenia dokumentacji, oceniania)
  4. Ocena pracy nauczyciela i ocena dorobku zawodowego
  5. Odpowiedzialność nauczyciela

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z 32-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 13 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego