Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie

120,00 

Głównym celem szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zadań i dokumentacji nauczyciela współorganizującego kształcenie zatrudnionego w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej

Pozostało wolnych miejsc: 18

Opis

Data: 29 sierpnia 2024 r. (czwartek) w godz. 18.00 – 20.15

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

nauczyciele wspomagający/współorganizujący kształcenie zatrudnieni w przedszkolu/szkole ogólnodostępnej

Liczba godzin:

3 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

Cel główny:

 • usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat zadań i dokumentacji nauczyciela wspomagającego/ współorganizującego kształcenie zatrudnionego w przedszkolu i szkole ogólnodostępnej

Cele szczegółowe:

 • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat zasad zatrudniania i obowiązków nauczyciela współorganizującego
 • udoskonalenie umiejętności pedagogicznych uczestników w obszarze współorganizowania procesu kształcenia
 • uporządkowanie wiedzy uczestników na temat dokumentacji, za którą odpowiada specjalista prowadzący zajęcia rewalidacyjne
 • omówienie wybranych problemów/kwestii spornych pojawiających się w pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie zgodnie z sugestiami uczestników

Treści szkoleniowe:

 1. Warunki zatrudniania nauczyciela współorganizującego
 2. Obowiązki nauczyciela współorganizującego w klasie szkolnej/oddziale przedszkolnym
 3. Obligatoryjna i dodatkowa dokumentacja nauczyciela współorganizującego
 4. Główne problemy pojawiające się w pracy nauczyciela współorganizującego
 5. Co robić w sytuacjach trudnych? – bank pomysłów, które można wykorzystać w pracy nauczyciela współorganizującego kształcenie

Po szkoleniu pt. Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie otrzymasz materiały:

 • przykładowe zalecenia dla nauczycieli pozostałych zajęć edukacyjnych dotyczące dostosowania wymagań edukacyjnych, a także form i metod podczas bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem z orzeczeniem opracowane przez nauczyciela współorganizującego kształcenie

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej

Szkolenie pt. Obowiązki i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.