Nowoczesna lekcja w wykonaniu nauczyciela i obserwacji dyrektora

110,00 

Adresatami szkolenia są nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 5 października 2021 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci:

nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele – uczestnik szkolenia:

 • zna najnowsze osiągnięcia polskiej dydaktyki
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić lekcje zgodnie z najnowszymi osiągnięciami
  dydaktyki i metodyki nauczania
 • ma świadomość zmian i potrzeb doskonalenia procesu lekcyjnego
 • wie, na co dyrektor będzie zwracał uwagę podczas obserwacji
 • potrafi przeprowadzić obserwację lekcji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami
  polskiej dydaktyki
 • potrafi dokumentować obserwacje

Treści programowe:

 1. Przedstawienie najnowszych osiągnięć polskiej dydaktyki
 2. Planowanie lekcji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki i metodyki nauczania
 3. Obserwacja lekcji przez dyrektora szkoły
 4. Dokumentowanie obserwacji dyrektora

Podczas szkolenia dyrektor otrzyma proste, czytelne narzędzie do obserwacji lekcji. Zawiera ono wszystkie wymagane elementy obserwacji i nie wymaga dużego nakładu pracy związanej z dokumentowaniem obserwacji.

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z 32-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 13 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego