Jak z sukcesem przeprowadzić nowoczesną lekcję obserwowaną przez dyrektora?

110,00 

Adresatami szkolenia są nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 4 kwietnia 2022 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci:

nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele – uczestnik szkolenia:

 • zna najnowsze osiągnięcia polskiej dydaktyki
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić lekcje zgodnie z najnowszymi osiągnięciami
  dydaktyki i metodyki nauczania
 • ma świadomość zmian i potrzeb doskonalenia procesu lekcyjnego
 • wie, na co dyrektor będzie zwracał uwagę podczas obserwacji
 • potrafi przeprowadzić obserwację lekcji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami
  polskiej dydaktyki
 • potrafi dokumentować obserwacje

Treści programowe:

 1. Przedstawienie najnowszych osiągnięć polskiej dydaktyki
 2. Planowanie lekcji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki i metodyki nauczania
 3. Obserwacja lekcji przez dyrektora szkoły
 4. Dokumentowanie obserwacji dyrektora

Podczas szkolenia dyrektor otrzyma proste, czytelne narzędzie do obserwacji lekcji. Zawiera ono wszystkie wymagane elementy obserwacji i nie wymaga dużego nakładu pracy związanej z dokumentowaniem obserwacji.

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z 32-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 13 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego