Od badań mózgu do neuroedukacji, czyli jak wspierać dziecko w nauce

60,00 

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu rozwoju mózgu dziecka, jak i możliwości jej wykorzystania w pracy z uczniami.

Pozostało wolnych miejsc:

Kategoria:

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Neuroedukacja szkolenie – adresaci:

wszyscy nauczyciele zainteresowani tematem, jakim jest neuroedukacja

 Cele:

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu rozwoju mózgu dziecka, jak i możliwości jej wykorzystania w pracy z uczniami (neuroedukacja). W kursie omówiono zarówno neurofizjologiczne podłoże rozwoju, jak i scharakteryzowano dwa najważniejsze procesy rozwojowe tj. proces mielinizacji włókien aksonalnych i eliminacji połączeń synaptycznych. Przedstawiono nieprawidłowości w przebiegu ww. procesów, tak w okresie wczesnodziecięcym, jak i adolescencji. Zilustrowano przykłady ćwiczeń, których wykonywanie prowadzi do poprawy funkcjonowania poznawczego uczniów.

Treści programowe:

 1. O tym, co warto wiedzieć o mózgu
  • Wszystko zaczyna się od komórki
 2. Co dzieje się w mózgu dziecka?
  • Okablowanie w mózgu
  • Mózg w przebudowie: okres wczesnodziecięcy, okres adolescencji
 3. Gdy mózg szwankuje
  • Niezdarne dzieci (Jak pomóc dziecku z dyspraksją)
  • Co nie tak z tą mową? (Jak pomóc dziecku z opóźnionym rozwojem mowy; ćwiczenia dla młodszych i starszych dzieci)
 4. Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces?
  • Funkcje poznawcze
  • Jak wzmocnić funkcje poznawcze dziecka (Ćwiczenia dla młodszych i starszych uczniów)

Neuroedukacja szkolenie – organizacja:

Kurs ma charakter doskonalący, obejmuje 10 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla kursanta czasie. Po dokonaniu opłaty i zaksięgowaniu na naszym koncie, uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów kursowych w plikach PDF oraz materiałów filmowych. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć test, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do testu.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli.

Prowadząca:

dr hab. prof. Krystyna Rymarczyk - neuroedukacja - szkoleniedr hab. prof. Krystyna Rymarczyk – profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, dr habilitowany nauk społecznych w zakresie neuronauki, doktor nauk biologicznych w zakresie psychofizjologii, magister psychologii klinicznej, specjalizacja neuropsychologia. Autorka licznych artykułów i książek, wykładowca akademicki, prowadząca szkolenia dla nauczycieli  z zakresu neuropsychologii dziecka, neuronauki oraz neurologopedii. Autorka wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych oraz radiowych i telewizyjnych. Organizatorka polskich i zagranicznych konferencji naukowych oraz wydarzeń popularnonaukowych takich jak Tydzień Mózgu, Festiwal Nauki