Od badań mózgu do neuroedukacji, czyli jak wspierać dziecko w nauce

110,00 

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu rozwoju mózgu dziecka, jak i możliwości jej wykorzystania w pracy z uczniami.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 19 listopada 2020 r. (czwartek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

nauczyciele zainteresowani tematyką

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

wykład z możliwością zadawania pytań

Cele:

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu rozwoju mózgu dziecka jak i możliwości jej wykorzystania w pracy z uczniami. W czasie szkolenia omówione zostaną mózgowe mechanizmy rozwoju, w tym proces mielinizacji włókien aksonalnych i eliminacji połączeń synaptycznych. Przedstawione zostaną nieprawidłowości w przebiegu tych procesów, tak w okresie wczesnodziecięcym, jak i adolescencji. Odpowiemy na pytanie, czy warto malucha uczyć drugiego języka, a jeżeli tak, to w jaki sposób. Zastanowimy się, czy w mózgu na stałe zapisują się złe doświadczenia dziecka. Na koniec wyjaśnimy, dlaczego z małych, miłych dzieci wyrastają czasem krnąbrne nastolatki i czy aktywność fizyczna może okazać się „lekiem na całe zło”.

Treści szkoleniowe:

  1. Wprowadzenie: od komórki nerwowej do systemu; organizacja funkcji w mózgu.
  2. Charakterystyka procesu mielinizacji włókien aksonalnych i jego przebieg zależnie od środowiska dziecka.
  3. Charakterystyka procesu eliminacji połączeń synaptycznych oraz możliwe zaburzenia zachowania dziecka, wynikające z nieprawidłowego przebiegu ww. procesu.
  4. Charakterystyka dyspraksji; mózgowe podłoże; przykłady ćwiczeń terapeutycznych.
  5. Charakterystyka opóźnionego rozwoju mowy; rola struktur mózgu w ekspresji i rozumieniu mowy.
  6. Znaczenie aktywności fizycznej dziecka dla prawidłowego rozwoju mózgu.
  7. Przedstawienie ćwiczeń wzmacniających kontrolę poznawczą oraz ich wpływu na poznawcze, społeczne i emocjonalne funkcjonowanie dziecka.

Prowadząca: 

dr hab. prof. Krystyna Rymarczyk – profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, dr habilitowany nauk społecznych w zakresie neuronauki, doktor nauk biologicznych w zakresie psychofizjologii, magister psychologii klinicznej, specjalizacja neuropsychologia. Autorka licznych artykułów i książek, wykładowca akademicki, prowadząca szkolenia dla nauczycieli  z zakresu neuropsychologii dziecka, neuronauki oraz neurologopedii. Autorka wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych oraz radiowych i telewizyjnych. Organizatorka polskich i zagranicznych konferencji naukowych oraz wydarzeń popularnonaukowych takich jak Tydzień Mózgu, Festiwal Nauki.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego