Od badań mózgu do neuroedukacji, czyli jak wspierać dziecko w nauce

70,00 

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu rozwoju mózgu dziecka, jak i możliwości jej wykorzystania w pracy z uczniami.

Pozostało wolnych miejsc:

Kategoria:

Opis

Adresaci:

wszyscy nauczyciele zainteresowani tematem, jakim jest neuroedukacja

Cele szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu rozwoju mózgu dziecka, jak i możliwości jej wykorzystania w pracy z uczniami (neuroedukacja). W kursie omówiono zarówno neurofizjologiczne podłoże rozwoju, jak i scharakteryzowano dwa najważniejsze procesy rozwojowe tj. proces mielinizacji włókien aksonalnych i eliminacji połączeń synaptycznych. Przedstawiono nieprawidłowości w przebiegu ww. procesów, tak w okresie wczesnodziecięcym, jak i adolescencji. Zilustrowano przykłady ćwiczeń, których wykonywanie prowadzi do poprawy funkcjonowania poznawczego uczniów.

Treści programowe:

Moduł I O tym, co warto wiedzieć o mózgu

Rozdział 1. Wszystko zaczyna się od komórki

Moduł II Co dzieje się w mózgu dziecka?

Rozdział 1. Okablowanie w mózgu

Rozdział 2. Mózg w przebudowie:

  • okres wczesnodziecięcy
  • okres adolescencji

Moduł III Gdy mózg szwankuje

Rozdział I Niezdarne dzieci (Jak pomóc dziecku z dyspraksją)

Rozdział II Co nie tak z tą mową? (Jak pomóc dziecku z opóźnionym rozwojem mowy; ćwiczenia dla młodszych i starszych dzieci)

Moduł IV Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces?

Rozdział I Funkcje poznawcze

Rozdział II Jak wzmocnić funkcje poznawcze dziecka (Ćwiczenia dla młodszych i starszych uczniów)

Organizacja szkolenia:

Kurs ma charakter doskonalący, obejmuje 10 godzin dydaktycznych realizowanych przez Internet w indywidualnym tempie i w dogodnym dla kursanta czasie. Po dokonaniu opłaty i zaksięgowaniu na naszym koncie, uczestnik otrzymuje dostęp do materiałów kursowych w plikach PDF oraz materiałów filmowych. Podstawą zaliczenia jest test online sprawdzający wiedzę z zakresu zagadnień poruszanych w ramach szkolenia. Aby zaliczyć test, należy odpowiedzieć prawidłowo na 70% pytań testowych. Każdy uczestnik ma do dyspozycji trzy podejścia do testu.

Po zaliczeniu egzaminu testowego, uczestnik otrzymuje pocztą zaświadczenie o ukończeniu kursu doskonalącego dla nauczycieli.

Prowadząca:

dr hab. prof. Krystyna Rymarczyk – profesor nadzwyczajny w Katedrze Psychologii Poznawczej i Behawioralnej Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS, dr habilitowany nauk społecznych w zakresie neuronauki, doktor nauk biologicznych w zakresie psychofizjologii, magister psychologii klinicznej, specjalizacja neuropsychologia. Autorka licznych artykułów i książek, wykładowca akademicki, prowadząca szkolenia dla nauczycieli  z zakresu neuropsychologii dziecka, neuronauki oraz neurologopedii. Autorka wielu wystąpień konferencyjnych i popularnonaukowych oraz radiowych i telewizyjnych. Organizatorka polskich i zagranicznych konferencji naukowych oraz wydarzeń popularnonaukowych takich jak Tydzień Mózgu, Festiwal Nauki