Nauczyciel przygotowujący się do zawodu, mentor i dyrektor – jak spełnić wymaganie przeprowadzenia i obserwacji nowoczesnej lekcji

120,00 

Cel: nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie: przeprowadzenia lekcji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki oraz obserwacji i omówienia lekcji

Pozostało wolnych miejsc: 19

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 18 marca 2024 r. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele – w szczególności nauczyciele przygotowujący się do zawodu

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

Cel ogólny:

Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • przeprowadzenia lekcji zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki
 • obserwacji i omówienia lekcji w wymaganych aspektach

Cele szczegółowe – uczestnik szkolenia:

 • zna najnowsze osiągnięcia polskiej dydaktyki
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić lekcje zgodnie z najnowszymi osiągnięciami dydaktyki i metodyki nauczania
 • ma świadomość zmian i potrzeb doskonalenia procesu lekcyjnego
 • wie na co dyrektor i mentor będą zwracali uwagę podczas obserwacji
 • potrafi przeprowadzić obserwację lekcji w odniesieniu do wymaganych
  aspektów
 • potrafi sporządzić dokumentację obserwowanej lekcji
 • potrafi omówić lekcję z nauczycielem przygotowującym się do zawodu

Treści szkoleniowe:

 1. Omówienie najnowszych osiągnięć polskiej dydaktyki
 2. Omówienie wstępnej części lekcji ze szczególnym uwzględnieniem formułowania celów lekcji, NACOBEZU, ocenienia uczniów oraz udzielania informacji zwrotniej
 3. Omówienie właściwej części lekcji ze szczególnym uwzględnieniem: metod i form pracy, monitorowania osiągania celów przez każdego ucznia, kształtowania kompetencji kluczowych oraz indywidualizowania uczenia się uczniów
 4. Omówienie zakończenia lekcji ze szczególnym uwzględnieniem podsumowania lekcji w kontekście realizacji celów oraz zadania pracy domowej
 5. Omówienie zaproponowanego arkusza obserwacji lekcji
 6. Podanie sposobu omówienia obserwowanej lekcji w odniesieniu do mocnych i słabych stron oraz formułowania rekomendacji do dalszej pracy

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.

Szkolenie pt. Nauczyciel przygotowujący się do zawodu, mentor i dyrektor – jak spełnić wymaganie przeprowadzenia i obserwacji nowoczesnej lekcji znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.