Muzykoterapia we wspieraniu rozwoju społecznego dziecka 30-09-2019

120,00 

Adresatami szkolenia są: nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy, instruktorzy zajęć rytmiczno – muzycznych, terapeuci.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 30 września 2019 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci:

nauczyciele – m.in. nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele:

Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami wprowadzania elementów muzykoterapii na zajęciach z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności praktycznych: jak dobierać muzykę do celów, samodzielnie konstruować i modyfikować ćwiczenia muzyczne, wspierające rozwój społeczny dziecka, w zależności od potrzeb

Treści szkoleniowe:

I Wprowadzenie do muzykoterapii, podstawowe pojęcia i definicje, a także muzykoterapeutyczne fakty i mity
1. Wybrane metody i techniki muzykoterapeutyczne przydatne w pracy ze sfera społeczną
2. Warsztat muzykoterapeutyczny i podstawowe zasady doboru muzyki
II Praca z emocjami i rozwijanie inteligencji emocjonalnej poprzez kontakt z muzyką
1. Muzykoterapia receptywna
a) uwrażliwienie na siebie i innych
b) wspomaganie rozpoznawania i regulowania emocji
c) elementy relaksacji i kształtowanie zrównoważonej postawy do siebie i otoczenia
2. Muzykoterapia aktywna
a) rozpoznawanie trudności w kontakcie poprzez obserwowanie aktywności muzycznej dziecka
b) korygowanie nieprawidłowości w kontakcie muzycznym
c) uczenie się prospołecznych zachowań w kontakcie muzycznym
III Przykładowe scenariusze zajęć z elementami muzykoterapii oraz sposoby ich modyfikacji. Samodzielne tworzenie ćwiczeń i scenariuszy zajęć

Prowadząca: 

mgr Lena Krasovska – muzykoterapeuta, pedagog. Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, dwuletnie międzynarodowe studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i terapii Montessori przy współpracy z Kinderzentrum w Monachium, a także  studia podyplomowe Muzykoterapia na Akademii Muzycznej w Krakowie. Prowadzi zajęcia muzykoterapeutyczne ze szczególnym uwzględnieniem technik relaksacyjnych i treningu uważności dla dzieci i dorosłych. Autor i realizator projektów społecznych

 Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.