Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych 25-01-2021

120,00 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych.

Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 25 stycznia 2021 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

nauczyciele zainteresowani tematyką

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Uczestnicy warsztatów otrzymują bogaty zestaw materiałów do samodzielnego wykorzystania.

Treści programowe:

 1. Jak uczy się mózg? Zasady skutecznego rozwijania procesów poznawczych i umysłowych ucznia. Co sprzyja a co przeszkadza w wydajnej pracy mózgu?
 2. Rola neuronów pamięciowych i neuronów lustrzanych w rozwoju emocjonalnym i uczuciowym ucznia. Kształtowanie osobowości, rozwój moralny oraz społeczny dzieci i młodzieży.
 3. Mnemotechniki stymulujące współpracę półkul mózgowych. Sposoby na zwiększenie wydajności umysłu.
 4. Ćwiczenia pamięci operacyjnej (codziennej) poprzez skojarzenia, usprawnianie myślenia i zapamiętywania globalnego, asocjacyjnego, metody wzmacniania koncentracji i spostrzegawczości.
 5. Zaburzenia lateralizacji, jak sobie z nimi radzić? Praca z osobami lewostronnie zlateralizowanymi oraz ze stronnością „skrzyżowaną”. Zabawy i ćwiczenia rozwijające grafomotorykę.
 6. Metody stymulacji percepcji słuchowej, wzrokowej oraz wzmacniające motorykę małą.
 7. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe, wnioskowanie, klasyfikowanie oraz wzbogacające wiedzę ogólną.
 8. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozwijanie koncentracji uwagi na zadaniu. Metody pracy z uczniem dyslektycznym, nadpobudliwym, z ADHD, osobami ze spectrum autyzmu.
 9. „Uchwycić żywioł” – o tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko. Jak pracować z wyobraźnią i kreatywnością ucznia, jak rozwijać jego zainteresowania i pasje oraz wspierać jego naturalne zdolności.
 10. Mapy myśli, drzewa decyzyjne, zasady szybkiego czytania, metoda „sześciu kapeluszy myślowych”, metoda „rzymskiego pokoju”.
 11. Zabawy i ćwiczenia umacniające kontakty z rówieśnikami, uczące umiejętności efektywnej współpracy w grupie.
 12. Wykorzystanie gier edukacyjnych w pracy z uczniem.
 13. Bariery szkolnej kariery – dlaczego zdolne dzieci mają czasami słabe stopnie? Metody pracy z uczniem zdolnym.

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego