Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu. Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych – 28-11-2019

130,00 

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Rozwijanie procesów myślowych dzieci i młodzieży w toku zajęć edukacyjnych.

Metody stymulacji pamięci i rozwoju intelektu

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 28 listopada 2019 r. (czwartek) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci: 

nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu stosowania różnorodnych metod stymulacji pamięci, wzmacniania koncentracji oraz doboru technik pracy umysłowej z dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym. Uczestnicy warsztatów otrzymują bogaty zestaw materiałów do samodzielnego wykorzystania.

Treści programowe:

 1. Jak uczy się mózg? Zasady skutecznego rozwijania procesów poznawczych i umysłowych ucznia. Co sprzyja a co przeszkadza w wydajnej pracy mózgu?
 2. Rola neuronów pamięciowych i neuronów lustrzanych w rozwoju emocjonalnym i uczuciowym ucznia. Kształtowanie osobowości, rozwój moralny oraz społeczny dzieci i młodzieży.
 3. Mnemotechniki stymulujące współpracę półkul mózgowych. Sposoby na zwiększenie wydajności umysłu.
 4. Ćwiczenia pamięci operacyjnej (codziennej) poprzez skojarzenia, usprawnianie myślenia i zapamiętywania globalnego, asocjacyjnego, metody wzmacniania koncentracji i spostrzegawczości.
 5. Zaburzenia lateralizacji, jak sobie z nimi radzić? Praca z osobami lewostronnie zlateralizowanymi oraz ze stronnością „skrzyżowaną”. Zabawy i ćwiczenia rozwijające grafomotorykę.
 6. Metody stymulacji percepcji słuchowej, wzrokowej oraz wzmacniające motorykę małą.
 7. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe, wnioskowanie, klasyfikowanie oraz wzbogacające wiedzę ogólną.
 8. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Rozwijanie koncentracji uwagi na zadaniu. Metody pracy z uczniem dyslektycznym, nadpobudliwym, z ADHD, osobami ze spectrum autyzmu.
 9. „Uchwycić żywioł” – o tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko. Jak pracować z wyobraźnią i kreatywnością ucznia, jak rozwijać jego zainteresowania i pasje oraz wspierać jego naturalne zdolności.
 10. Mapy myśli, drzewa decyzyjne, zasady szybkiego czytania, metoda „sześciu kapeluszy myślowych”, metoda „rzymskiego pokoju”.
 11. Zabawy i ćwiczenia umacniające kontakty z rówieśnikami, uczące umiejętności efektywnej współpracy w grupie.
 12. Wykorzystanie gier edukacyjnych w pracy z uczniem.
 13. Bariery szkolnej kariery – dlaczego zdolne dzieci mają czasami słabe stopnie? Metody pracy z uczniem zdolnym.

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu. Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego (czas przejazdu busami ok. 15 minut)

Obiekt posiada parking.