Metody aktywizujące w nauczaniu i rozwoju kompetencji XXI wieku – 20.11.2023

120,00 

Uczestnicy poznają m.in metody aktywizujące myślenie: problemowe, ekspresji i impresji, graficznego zapisu, praktyczne zadania aktywizujące

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 20 listopada 2023 r. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci: 

nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, w tym edukacji przedszkolnej, pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele świetlicy, biblioteki, zajęć pozalekcyjnych

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • rozbudzenie świadomości roli metod aktywizujących w procesie rozwoju kompetencji 4K
  • poznanie metod, zasad i form aktywizujących dziecko i ucznia w codziennej pracy nauczyciela
  • przygotowanie do realizacji zadań wynikających z celów treści podstawy programowej poprzez dobór toku zajęć, metod i narzędzi aktywizujących myślenie

Treści szkoleniowe:

1. Kierunki współczesnych działań pedagogicznych zmierzające ku rozwijaniu kompetencji 4K, takich jak: kreatywność, myślenie krytyczne, komunikacja i kooperacja

2. Myślenie o procesie uczenia się – progresywny charakter aktywności

3. Metody aktywizujące myślenie: problemowe, ekspresji i impresji, graficznego zapisu, praktyczne zadania aktywizujące, metody i techniki twórcze – przegląd

4. Uczenie skoncentrowane na uczniu/dziecku:

  • Wyznaczniki myślenia twórczego
  • Rutyny myślenia krytycznego
  • Język myślenia: edukacja jako relacja
  • Wspólnota i współodpowiedzialność

5. Zaangażowanie ucznia w trakcie zajęć – rodzaje funu w edukacji

6. Modele zajęć aktywizujących myślenie i wyzwalające motywację wewnętrzną ucznia:

  • Model zajęć 5E
  • Model zajęć TRP – Twórczego Rozwiązywania Problemów

7. Inspiracje – literatura przedmiotu

Prowadząca:

dr Monika Just – pedagog dziecięcy, coach, wykładowca, edukator, licencjonowany trener twórczego myślenia  Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, certyfikowany moderator  Desingn Thinikig. Realizatorka szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji osobistych i społecznych, treningów kreatywności, twórczego rozwiązywania problemów (TRP), myślenia wizualnego (Visual Thinking), myślenia projektowego (Design Thinking) oraz metod aktywizujących myślenie i uczenie się dla Edukacji i Oświaty oraz Biznesu i Administracji Publicznej. Autorka i współautorka podręczników i materiałów edukacyjnych adresowanych do uczniów klas młodszych, poradników i podręczników metodycznych dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i wyższych poziomów kształcenia oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych i popularno-naukowych opublikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach dotyczących problematyki twórczości i efektywnego nauczania.

Metody aktywizujące w nauczaniu i rozwoju kompetencji XXI wieku – szkolenie to znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.