Metoda Strukturalna – diagnoza i terapia trudności w czytaniu i pisaniu – 13.04.2024

260,00 

Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki nauka czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Metoda Strukturalna – szkolenie

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 13 kwietnia 2024 r. (sobota) w godz. 9.00 – 15.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci:

nauczyciele, w tym: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy, pedagodzy specjalni, psycholodzy, terapeuci pedagogiczni, logopedzi oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką

Liczba godzin:

8 godzin dydaktycznych

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Metoda Strukturalna – opis

Metoda Strukturalna przeznaczona jest do nauki czytania i pisania uczniów ze specjalnymi oraz specyficznymi trudnościami w nauce oraz dzieci młodszych zainteresowanych nauką czytania.

Podstawą podjęcia nauki czytania lub terapii trudności jest dokładna diagnoza zawarta w specjalnie opracowanych Kartach Oceny Czytania i Pisania. Nauczyciel/terapeuta, na podstawie wyników badania narzędziem KOCP, uzyskuje informacje o przyczynach trudności w nauce czytania i pisania. Wyniki badania pozwalają na automatyczne dobranie zeszytu ćwiczeń i podjęcie nauki dostosowanej do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia.

Prosta, powtarzalna instrukcja wykonywania ćwiczeń pozwala na nawiązanie efektywnej współpracy ze środowiskiem domowym dziecka i zapewnia regularność w nauce.

Metoda Strukturalna jest skuteczna zarówno podczas nauki czytania uczniów w klasie, jak i w pracy z osobami, u których występują trudności w czytaniu i pisaniu ze względu na deficyty funkcji wzrokowych, słuchowych, językowych, motorycznych, poznawczych oraz zaburzenia sfery emocjonalno-motywacyjnej. Najczęściej są to osoby z dysleksją rozwojową, niepełnosprawnością intelektualną, niedosłuchem, niedowidzeniem, ADHD, autyzmem i zespołem Aspergera, zaburzeniami zachowania, afazją  i innymi problemami utrudniającymi nabywanie umiejętności czytania i pisania lub utratą tych umiejętności np. po udarach.

Dziś, kiedy prowadzimy zajęcia online, zastosowanie zeszytów ćwiczeń Metody Strukturalnej pozwala na szybką i metodycznie prowadzoną pomoc w nauce czytania i pisania.

Wysoka skuteczność Metody Strukturalnej została potwierdzona w eksperymentalnych badaniach naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Śląskim. Metoda posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Dysleksji oraz pozytywną opinię wystawioną przez m.in. prof. Martę Bogdanowicz i prof. Ewę Ogrodzką-Mazur. Cieszy się popularnością i dużym uznaniem wśród pedagogów, uczniów i ich rodziców.

Program szkolenia:

Lp. Temat Czas trwania Metody pracy
1. Pojęcie czytania i pisania w Metodzie Strukturalnej. 1h Wykład
2. Uwarunkowania procesu nabywania umiejętności czytania i pisania. 1h Wykład
Przerwa 15 minut
3. Narzędzia diagnostyczne Metody Strukturalnej – Karty Oceny Czytania i Pisania KOCP. 2h Prezentacja narzędzia, film demonstracyjny, analiza filmu, zastosowanie praktyczne na przykładzie.
Przerwa 15 minut
4. Narzędzia terapeutyczne Metody Strukturalnej – ćwiczenia do nauki czytania i pisania. 1h Prezentacja pomocy terapeutycznych, film demonstracyjny, analiza filmu.
Konstruowanie programu nauki/ terapii z wykorzystaniem Metody Strukturalnej w oparciu o diagnozę z wykorzystaniem KOCP. 2h Praca zespołowa pod kierunkiem prowadzącego.
Przerwa 15 minut
5. Podsumowanie szkolenia. 1h Dyskusja, pytania i odpowiedzi, ewaluacja szkolenia.

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

  • Domowy program wychowawczy dla rodziców
  • opinia pedagogiczna w wersji PDF oraz do edycji
  • tabela: objawy zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych
  • tabela: ćwiczenia dodatkowe towarzyszące terapii Metodą Strukturalną
  • zeszyt 0
  • część prezentacji ze szkolenia
  • przydatna literatura

Przed szkoleniem Uczestnicy otrzymają kartę KOCP.

Prowadząca:

dr Joanna Guzik-Iwińska autorka Metody Strukturalnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta z zakresu psychopedagogiki i stosowanej analizy zachowania. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi i specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Wykładowca akademicki, autorka wielu publikacji związanych tematycznie z procesem nabywania umiejętności czytania. 

 Osoby, które ukończyły szkolenie uzyskują: