Literatura jako narzędzie terapeutyczne i edukacyjne – 18-11-2019

130,00 

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 13 marca 2020 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci: 

nauczyciele – m.in. wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, bibliotekarze, wychowawcy świetlic, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Warsztaty adresowane do osób, które ukończyły I stopień biblioterapii.

Jest to drugie spotkanie w ramach II stopnia.

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cel:

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży. Spotkanie adresowane do osób, które ukończyły I stopień biblioterapii.

Treści szkoleniowe:

  1. Książka jako przestrzeń do dialogu z uczniem. Praktyczne zastosowania bajkoterapii, poezjoterapii i biblioterapii w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela.
  2. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Książka w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych: z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD, ze spectrum autyzmu i zespołem Aspergera oraz osobami niepełnosprawnymi i borykającymi się z problemem depresji.
  3. Czytaj i miej odwagę być mądrym! Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów. Metody stymulacji pamięci i procesu koncentracji oraz rozwoju intelektu. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe, wnioskowanie, klasyfikowanie oraz wzbogacające wiedzę ogólną.
  4. Co stoi na przeszkodzie? Literatura w budowaniu poczucia wartości dzieci i młodzieży oraz umacnianiu wiary we własne możliwości.
  5. Tworzenie „bazy pomysłów” twórczych form pracy z książką. Prezentacja scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych modeli postępowania biblioterapeutycznego.

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwesytetów Trzeciego Wieku.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Osoby, które wezmą udział w dwóch szkoleniach z biblioterapii w ramach II stopnia (10 godzin) prowadzonych przez panią dr Wandę Matras-Mastalerz, otrzymają zaświadczenie Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego (II stopień).

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.