Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze – biblioterapia – KURS ONLINE – 3-06-2020

110,00 

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży SZKOLENIE ONLINE

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 3 czerwca 2020 r. (środa) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: platforma e-learningowa

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Adresaci: 

nauczyciele – m.in. wychowawcy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, bibliotekarze, wychowawcy świetlic, nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz wszyscy nauczyciele zainteresowani tematyką

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cel:

Celem warsztatów jest rozwijanie umiejętności praktycznych z zakresu wykorzystania literatury w edukacji, wychowaniu oraz terapii dzieci i młodzieży.

Treści szkoleniowe:

  1. Książka jako przestrzeń do dialogu z uczniem. Praktyczne zastosowania bajkoterapii, poezjoterapii i biblioterapii w pracy dydaktycznej i wychowawczej nauczyciela.
  2. Stymulacyjna i korekcyjna funkcja biblioterapii. Książka w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i czytelniczych: z osobami dyslektycznymi, z zaburzeniami uwagi, lateralizacji i ADHD, ze spectrum autyzmu i zespołem Aspergera oraz osobami niepełnosprawnymi i borykającymi się z problemem depresji.
  3. Czytaj i miej odwagę być mądrym! Techniki biblioterapeutyczne zmierzające do uaktywnienia intelektualnego uczniów. Metody stymulacji pamięci i procesu koncentracji oraz rozwoju intelektu. Zabawy i ćwiczenia rozwijające procesy myślowe, wnioskowanie, klasyfikowanie oraz wzbogacające wiedzę ogólną.
  4. Co stoi na przeszkodzie? Literatura w budowaniu poczucia wartości dzieci i młodzieży oraz umacnianiu wiary we własne możliwości.
  5. Tworzenie „bazy pomysłów” twórczych form pracy z książką. Prezentacja scenariuszy i programów zajęć biblioterapeutycznych z wykorzystaniem różnorodnych modeli postępowania biblioterapeutycznego.

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu, współpracownik Uniwersytetu Dzieci i Rodziców przy UP w Krakowie oraz kilkunastu małopolskich Uniwesytetów Trzeciego Wieku.

Każdorazowo, Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Zaświadczenia będą wysyłane pocztą. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, mogą nastąpić opóźnienia w wysyłce – prosimy o cierpliwość.

Dodatkowo, wzięcie udziału w dwóch szkoleniach z biblioterapii o różnych tytułach (10 godzin) prowadzonych przez panią dr Wandę Matras-Mastalerz, uprawnia do otrzymania zaświadczenia Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego (I stopień). Udział w kolejnych dwóch szkoleniach (10 godzin) o różnych tytułach uprawnia do otrzymania zaświadczenia o II stopniu uprawnień. Kolejność realizacji poszczególnych tytułów nie ma znaczenia.

Biblioterapia i bajkoterapia w nowoczesnym procesie edukacji i terapii

Bajkoterapia i biblioterapia w procesie wspierania rozwoju dzieci i młodzieży

Biblioterapia i bajkoterapia ekspresyjna w procesie umacniania młodego czytelnika 

Literatura jako narzędzie terapeutyczne, edukacyjne i wychowawcze