Literacki kompas wartości. Kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych

110,00 

Szkolenie nawiązuje do kierunków polityki oświatowej Państwa, wśród których znalazło się kształtowanie postaw i wychowanie do wartości.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 14 kwietnia 2021 r. (środa) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

nauczyciele wszystkich etapów kształcenia, pedagodzy, wychowawcy, bibliotekarze, nauczyciele świetlic

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele:

Celem warsztatów jest zapoznanie Uczestników z bogatą ofertą metod i form pracy z ciekawymi tekstami literackimi na temat roli wartości w życiu młodego człowieka oraz dostarczenie wzorców literackich sprzyjających refleksji nad tym co ważne i wartościowe w życiu.

Proponowane warsztaty sprzyjają refleksji nad tym, jakie cechy warto w sobie rozwijać i pielęgnować. Jeśli będziemy podobnie pojmować wartości, będzie mniej nieporozumień i konfliktów, rozczarowań i gniewu, a więcej radości, zaufania i dobrych relacji między ludźmi.

Treści szkoleniowe:

  1. Rola wartości w życiu człowieka, definicje.
  2. Kształtowanie postawy szacunku wobec siebie i innych.
  3. Ekologia słowa w komunikacji i (nie) porozumieniu społecznym.
  4. Dostarczenie wzorców literackich sprzyjających refleksji nad podejmowanymi decyzjami w wieku adolescencji.
  5. Wartość czasu, przeciwdziałanie prokrastynacji. Jak dokonywać ważnych wyborów i podejmować odpowiedzialne decyzje.
  6. Uchwycić żywioł. O tym jak znalezienie pasji zmienia wszystko.
  7. Jestem Twórcą! Kreuję rzeczywistość. Mam na nią wpływ.
  8. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej oraz przywiązania do historii i tradycji narodowych, pogłębianie poczucia dumy narodowej oraz zachęcające do samodzielnej refleksji nad pojęciem patriotyzmu.

Prowadząca: 

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.  Certyfikowany trener stymulacji pamięci i rozwoju intelektu.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego