Kształcenie u dzieci/uczniów kompetencji kluczowych

120,00 

Cele – uczestnik szkolenia: wie, co to są kompetencje kluczowe, potrafi zaplanować kształcenie umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie, kształci umiejętności kluczowe na swoim przedmiocie …

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 22 listopada 2023 r. (środa) w godz. 17.00 – 20.00

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci:

nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele – uczestnik szkolenia:

 • wie, co to są kompetencje kluczowe
 • potrafi zaplanować kształcenie umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie
 • kształci umiejętności kluczowe na swoim przedmiocie
 • rozumie konieczność kształcenia kompetencji kluczowych

Treści szkoleniowe:

 1. Powitanie grupy, podanie celów zajęć
 2. Sprecyzowanie pojęcia: kompetencje kluczowe
 3. Zapoznanie uczestników z istotą kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
 4. Omówienie kompetencji:
 • w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
 • w zakresie wielojęzyczności
 • matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
 • cyfrowych
 • osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się
 • obywatelskich
 • w zakresie przedsiębiorczości
 • w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

5. Analiza podstaw programowych i programów nauczania pod kątem kształcenia umiejętności kluczowych

6. Omówienie propozycji planowania kształcenia umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie

7. Sposoby, metody i formy kształcenia umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie – ćwiczenia

8. Pytania, dyskusja, ewaluacja

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z 31-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 12 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.