Kształcenie u dzieci/uczniów kompetencji kluczowych – 16-11-2020

100,00 

Cele – uczestnik szkolenia: wie, co to są kompetencje kluczowe, potrafi zaplanować kształcenie umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie, kształci umiejętności kluczowe na swoim przedmiocie …

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 16 listopada 2020 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci:

nauczyciele przedszkoli i wszystkich typów szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele – uczestnik szkolenia:

 • wie, co to są kompetencje kluczowe
 • potrafi zaplanować kształcenie umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie
 • kształci umiejętności kluczowe na swoim przedmiocie
 • rozumie konieczność kształcenia kompetencji kluczowych

Treści szkoleniowe:

 1. Powitanie grupy, podanie celów zajęć
 2. Sprecyzowanie pojęcia: kompetencje kluczowe
 3. Zapoznanie uczestników z istotą kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie
 4. Omówienie kompetencji:
 • w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
 • w zakresie wielojęzyczności
 • matematycznych oraz kompetencji w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii
 • cyfrowych
 • osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się
 • obywatelskich
 • w zakresie przedsiębiorczości
 • w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej

5. Analiza podstaw programowych i programów nauczania pod kątem kształcenia umiejętności kluczowych

6. Omówienie propozycji planowania kształcenia umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie

7. Sposoby, metody i formy kształcenia umiejętności kluczowych na swoim przedmiocie – ćwiczenia

8. Pytania, dyskusja, ewaluacja

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z 31-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 12 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego