KORP – PROGRAMY TERAPII – modelowanie programów terapii dla dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym na podstawie diagnozy KORP

320,00 

Programy terapii KORP PT zawierają ponad 4000 ćwiczeń, w tym ponad 1000 filmów przedstawiających ćwiczenia dla wszystkich przedziałów wiekowych

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 24 maja 2024 r. (piątek) w godz. 16.30-20.30

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA ZOOM

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Uwaga! W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby posiadające certyfikat szkolenia KORP. 

Rejestracja trwa do 21.05.2024 lub do wyczerpania liczby miejsc.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN) oraz certyfikat od Wydawnictwa KOMLOGO

Adresaci: 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli/specjalistów posługujących się w swojej pracy diagnostycznej testem KORP i chcących prowadzić pracę terapeutyczną w oparciu o gotowe programy terapii KORP, które są generowane na podstawie wykonanego badania i dzięki temu dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych badanego dziecka.

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Programy terapii dla modułu KORP w programie KomKOD:

Aby otrzymać dostęp do programów terapii dla modułu KORP w programie KomKOD, należy:

 • ukończyć szkolenie z testu KORP i uzyskać certyfikat,
 • ukończyć szkolenie KORP-PT i uzyskać certyfikat,
 • posiadać test KORP w wersji tradycyjnej (materiał merytoryczny i pomoce diagnostyczne)
 • posiadać aktywną licencję na moduł KORP. Przy zakupie testu KORP dostępna jest roczna bezpłatna licencja,
 • po upływie roku można przedłużyć licencję na okres 1 roku, 2 lat lub 3 lat.

Tematyka:

Programy terapii KORP zostały stworzone, aby ułatwić nauczycielom/specjalistom prowadzącym diagnozę za pomocą testu KORP opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów terapii, które są ukierunkowane na szczególne potrzeby badanego dziecka.

Programy terapii zawierają ponad 4000 ćwiczeń w tym ponad 1000 filmów przedstawiających ćwiczenia. Ćwiczenia przygotowano dla wszystkich przedziałów wiekowych oraz sfer i kategorii rozwoju ocenianych przez KORP.

Program terapii dostosowuje poziom i rodzaj ćwiczeń terapeutycznych do zdiagnozowanych opóźnień i deficytów występujących u dziecka, a także pozwala na wykorzystanie w terapii posiadanego potencjału rozwojowego dziecka. Dla wszystkich niewykonanych prób w obrębie poszczególnych kategorii procesów psychicznych opracowano od 5 do 10 ćwiczeń terapeutycznych. Ćwiczenia te zostały dokładnie opisane pod względem celów ogólnych i szczegółowych terapii oraz osiąganych umiejętności, a także przedstawiony został ich przebieg. Do dużej części ćwiczeń nagrane zostały filmy prezentujące proces terapii z udziałem dzieci.

Uczestnicy szkolenia otrzymują certyfikat pozwalający na korzystania z PROGRAMÓW TERAPII dla modułu KORP w programie KomKOD.

Treści programowe:

 1. Diagnoza rozwoju psychoruchowego testem KORP jako podstawa konstruowania programów terapii.
 2. Założenia i zasady prowadzenia terapii dzieci z opóźnieniami, deficytami i zaburzeniami w rozwoju.
 3. Tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych dla sfer – ruchowej, motoryki precyzyjnej i lateralizacji, spostrzegania wzrokowego, komunikowania się i mowy, emocji i relacji społecznych, funkcji behawioralnych oraz wiedzy i umiejętności uczenia się.
 4. Omówienie zestawów autorskich ćwiczeń wraz z materiałem filmowym.
 5. Programy terapii KORP w programie komputerowym KomKod.
 6. Ćwiczenia praktyczne – generowanie i dostosowywanie indywidualnych programów terapii na podstawie przygotowanych przypadków dzieci z różnorodnymi zaburzeniami w rozwoju.

 

Szkolenie organizowanej jest we współpracy z Wydawnictwem KOMLOGO.

Prowadzące:

 • mgr Elżbieta Bogacz: psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku młodszego szkolnego z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy dzieci oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego oraz w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej dla Dzieci w Gliwicach. Prowadzi także zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu psychologii i neurologopedii. Jest autorką publikacji i wystąpień na temat diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • mgr Anna Bogacz-Rybczak: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami rozwoju, w tym zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach.