Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – kluczem do ich funkcjonowania w społeczeństwie

120,00 

Celem szkolenie jest m.in. zapoznanie ze specyfiką komunikacji osób ze spektrum autyzmu oraz wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela/terapeuty

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – szkolenie

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 8 maja 2024 r. (środa) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci: 

pedagodzy specjalni, logopedzi, nauczyciele pracujący z osobami ze spektrum autyzmu

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Komunikacja osób ze spektrum autyzmu – cele szkolenia:

  • Poszerzenie wiedzy na temat komunikacji i jej znaczenia w codziennym życiu
  • Zapoznanie ze specyfiką komunikacji osób ze spektrum autyzmu
  • Usystematyzowanie wiedzy o metodach komunikacji alternatywnej i wspomagającej
  • Wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela/terapeuty

Treści szkoleniowe:

  1. Autyzm w nowym ujęciu diagnostycznym
  2. Zaburzenia porozumiewania się u dzieci i młodzieży z autyzmem w obszarze komunikacji werbalnej i niewerbalnej
  3. Trudności w funkcjonowaniu społecznym osób ze spektrum autyzmu
  4. Metody wspierające rozwój komunikacji
  5. Strategie postępowania w terapii osób ze spektrum autyzmu

Prowadząca:

mgr Irena Daniel – oligofrenopedagog, neurologopeda, autorka bajek logopedycznych, terapeuta TUS, terapeuta EEG Biofeedback. Pracuje w zespole szkół z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze spektrum autyzmu. Prowadzi zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia rewalidacyjne oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Diagnozuje i prowadzi terapię dzieci w poradni psychologiczno-pedagogicznej.

 

Powyższe szkolenie znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.