Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż.

420,00 

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP – test do diagnozy funkcjonalnej rozwoju dziecka w wieku od 1. m.ż. do 9. r.ż. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju u dzieci

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 25 maja 2024 r. (sobota) w godz. 9.00 – 16.00

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA ZOOM

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Rejestracja trwa do 22.05.2024 r. lub do wyczerpania liczby miejsc.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN) oraz certyfikat od Wydawnictwa KOMLOGO

Adresaci: 

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej i innych nauczycieli, którzy chcą dokonać kompleksowej oceny rozwoju psychoruchowego dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP składa się z:

 • materiału merytorycznego,
 • pomocy diagnostycznych,
 • rocznej licencji na program komputerowy KomKod z modułem KORP.

Test Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego – KORP można zakupić po ukończeniu szkolenia.

Aby otrzymać dostęp do modułu KORP w programie KomKOD, należy:

 • ukończyć szkolenie z testu KORP i uzyskać certyfikat,
 • zakupić test KORP w wersji tradycyjnej (materiał merytoryczny i pomoce diagnostyczne)
 • posiadać aktywną licencję na moduł KORP. Przy zakupie testu KORP dostępna jest roczna bezpłatna licencja,
 • po upływie roku można przedłużyć licencję na okres 1 roku, 2 lat lub 3 lat.

Liczba godzin:

8 godzin dydaktycznych

Tematyka:

Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego KORP są standaryzowanym i normalizowanym narzędziem diagnostycznym o charakterze inwentarza rozwojowego, które pozwala w prosty i przejrzysty sposób dokonać diagnozy rozwoju dziecka oceniając wszystkie ważne sfery i aspekty rozwoju (sferę ruchową, motorykę precyzyjną i lateralizację, spostrzeganie i koordynację wzrokowo-ruchową, komunikowanie się i mowę, sferę emocjonalno-społeczną, funkcje behawioralne oraz wiedzę i umiejętności uczenia się). Za pomocą testu można ocenić etap rozwojowy, na którym znajduje się dziecko, określić sfery prawidłowego i słabszego rozwoju, a także wykryć opóźnienia, dysharmonie i nieprawidłowości w rozwoju.

KORP składa się z dwóch części – materiału merytorycznego w postaci różnorodnych kart diagnostycznych i instrukcji szczegółowej badania, w której znajduje się szczegółowy opis przeprowadzania prób diagnostycznych wraz z kryterium ich oceny, a także z autorskiego zestawu pomocy do diagnozy.

Treści programowe:

 1. Założenia teoretyczne i metodologiczne w konstrukcji narzędzia KORP.
 2. Charakterystyka narzędzia – materiał merytoryczny oraz pomoce.
 3. Warunki przeprowadzania badania.
 4. Procedury badania – podstawowa oraz poprzedzająca (pretestowa).
 5. Analiza indywidualnego przypadku – materiał filmowy przedstawiający badanie dziecka wraz z analizą wyników.
 6. Czas i częstość badania.
 7. Propozycja wywiadu rozwojowo-środowiskowego.
 8. Kryteria obserwacji zachowania i oceny zjawisk jakościowych w rozwoju.
 9. Formułowanie wniosków diagnostycznych i wyznaczanie kierunków terapii.
 10. Komputerowy System Zarządzania Dokumentacją KomKod.

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Wydawnictwem KOMLOGO.

Prowadzące:

 • mgr Elżbieta Bogacz: psycholog i neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy z dziećmi od wieku niemowlęcego do wieku młodszego szkolnego z różnorodnymi zaburzeniami rozwojowymi i niepełnosprawnościami. Zajmuje się diagnozą rozwoju psychoruchowego i mowy dzieci oraz konstruowaniem programów terapeutycznych. Pracuje w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej Gliwickiego Centrum Edukacyjno-Rehabilitacyjnego oraz w Regionalnej Placówce Opiekuńczo-Terapeutycznej dla Dzieci w Gliwicach. Prowadzi także zajęcia na uczelniach wyższych z zakresu psychologii i neurologopedii. Jest autorką publikacji i wystąpień na temat diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju.
 • mgr Anna Bogacz-Rybczak: psycholog, specjalista terapii pedagogicznej, rewalidacji i wczesnego wspomagania rozwoju. Zajmuje się diagnozą i terapią dzieci wieku przedszkolnym i szkolnym z zaburzeniami rozwoju, w tym zaburzeniami zachowania i emocji oraz niepełnosprawnościami. Pracuje w zespole szkół z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach.