Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD – test do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca do ukończenia 9 roku życia. Ocena prawidłowego i zaburzonego rozwoju mowy dziecka

470,00 

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 25 maja 2024 r. (sobota) w godz. 9:00 – 17:45

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA ZOOM

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Rejestracja trwa do 22.05.2024 lub do wyczerpania liczby miejsc.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN) oraz certyfikat od Wydawnictwa KOMLOGO

Adresaci: 

Warsztat adresowany jest do nauczycieli/logopedów, którzy chcą dokonać oceny rozwoju mowy dziecka w wieku od 1. miesiąca życia do końca 9. roku życia.

Liczba godzin:

11 godzin dydaktycznych

Test Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD składa się z:

 • materiału merytorycznego,
 • pomocy diagnostycznych,
 • rocznej licencji do programu komputerowy KomKod z modułem KOLD.

Test Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD można zakupić po ukończeniu szkolenia. 

Aby otrzymać dostęp do modułu KOLD w programie KomKOD, należy:

 • ukończyć szkolenie z testu KOLD i uzyskać certyfikat,
 • zakupić test KOLD w wersji tradycyjnej (materiał merytoryczny i pomoce diagnostyczne),
 • posiadać aktywną licencję na moduł KOLD. Przy zakupie teczki z testem KOLD dostępna jest roczna bezpłatna licencja,
 • po upływie roku można przedłużyć licencję na okres 1 roku, 2 lat lub 3 lat.

Tematyka:

Karty Oceny Logopedycznej Dziecka – KOLD są testem służącym do oceny najważniejszych obszarów mowy dziecka w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Obecnie w Polsce dostępnych jest wiele logopedycznych narzędzi diagnostycznych, jednak najczęściej są to narzędzia niewystandaryzowane, czyli kwestionariusze badania. Ponadto dostępne narzędzia obejmują zazwyczaj jeden przedział wiekowy, najczęściej jest to okres przedszkolny, rzadziej wczesnoszkolny. Wiele narzędzi diagnostycznych skupia się głownie na diagnozie artykulacji pomijając inne istotne obszary mowy.

KOLD jest pierwszym polskim testem logopedycznym służącym do diagnozy dzieci w wieku od 1 miesiąca życia do ukończenia 9 roku życia. Badanie KOLD-em obejmuje 12 grup wiekowych w następujących obszarach: rozumienie mowy, nadawanie mowy, reakcje słuchowe, narządy mowy, artykulację i sprawność narządów artykulacyjnych (od 2 roku życia) oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne (od 3 roku życia). Konstrukcja testu umożliwia szybką i sprawną ocenę umiejętności dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, a ustalenie norm rozwojowych pozwala na zorientowanie się, czy badane dziecko rozwija się w poszczególnych obszarach badania logopedycznego prawidłowo, czy wykazuje nieprawidłowości.

Treści programowe:

 1. KOLD na tle innych narzędzi diagnostycznych
 2. Dlaczego opracowano KOLD-a?
 3. Trzy filary KOLD-a
 4. Własności psychometryczne KOLD-a
 5. Charakterystyka testu
  • 5.1 Instrukcje szczegółowe + karty KOLD-A
  • 5.2 Kategorie umiejętności
  • 5.3 Karty KOLD-W, KOLD-P
  • 5.4 Pomoce diagnostyczne
 6. Procedura badania
 7. Analiza instrukcji
 8. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku niemowlęcym i poniemowlęcym
  • 8.1 Próba o charakterze ilościowym
  • 8.2 Samodzielna ocena dziecka
 9. Praktyczne zastosowanie testu KOLD dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym
  • 9.1 Próby o charakterze ilościowym
  • 9.2 Liczenie wypowiedzi dzieci
  • 9.3 Próby C1 i E1
  • 9.4 Międzynarodowy alfabet fonetyczny IPA
  • 9.5 Samodzielna ocena dziecka
 10. Wnioski diagnostyczne i dodatkowe badania
 11. Zastosowanie narzędzia dla dzieci z diagnozą
 12. Przykładowa opinia logopedyczna
 13. Program komputerowy KomKOD

Szkolenie organizowane jest we współpracy z Wydawnictwem KOMLOGO.

Prowadząca:

dr Joanna Gruba: doktor nauk humanistycznych, absolwentka pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim, logopedii i terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz informatyki szkolnej na Uniwersytecie Śląskim. Jest autorką i współautorką narzędzi diagnostycznych oraz licznych książek naukowych i dydaktyczno-naukowych.