Jak zrobić spektakl na wczoraj? Warsztaty teatralne

120,00 

Za­jęcia obej­mu­ją za­rów­no prak­tycz­ne ćwicze­nia te­atral­ne, jak rów­nież wska­zów­ki or­ga­nizacyj­ne do­ty­czące pro­duk­cji spektaklu i do­bo­ru ob­sady

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 25 kwietnia 2020 r. (sobota) w godz. 9.00 – 12.00

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Adresaci:

nauczyciele edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic oraz zainteresowani tematyką nauczyciele

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

warsztatowa

Cele:

  • Rozwijanie umie­jęt­no­ści nau­czycie­la w za­kresie re­żyse­rii przed­stawień te­atral­nych w sz­ko­le i przedszkolu
  • Za­jęcia obej­mu­ją za­rów­no prak­tycz­ne ćwicze­nia te­atral­ne, jak rów­nież wska­zów­ki or­ga­nizacyj­ne do­ty­czące pro­duk­cji spektaklu i do­bo­ru ob­sady

Treści szkoleniowe:

Tworzenie spektaklu z grupą krok po kroku: wybór tematu, wybór scen, wybór obsady, koncepcja reżysera, pomysły inscenizacyjne, podział zadań.

Warsztaty teatralne prowadzi:

Dagmara Żabska – aktorka, reżyserka, szefowa artystyczna Teatru Figur Kraków, menadżerka kultury, wykładowczyni akademicka, pedagożka teatru, teatrolożka, wieloletnia koordynatorka licznych projektów artystyczno-edukacyjnych, absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych Gardzienice oraz FigurenTheater-Kolleg w Niemczech, otrzymała brązowy medal „Gloria Artis – Zasłużeni Kulturze”, nagrodę indywidualną za reżyserię spektaklu “Król Maciuś Pierwszy” w ramach konkursu KLASYKA ŻYWA. Jej spektakl “Huljet, huljet” otrzymał także nagrodę grand prix na III Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Animacji AnimArt w Łodzi w 2017 roku. Zawodowo związana także z Kangurowymi Przedszkolami w Krakowie, gdzie prowadzi zajęcia teatralne dla dzieci.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego (czas przejazdu ok. 15 minut).

Obiekt posiada parking.