Jak uczyć skutecznie, czyli rzecz o aktywnych metodach nauczania, uczenia się 1-12-2020

110,00 

Adresatami są: nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół i przedszkoli

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 1 grudnia 2020 r. (wtorek) w godz. 15.00 – 18.00

Miejsce: PLATFORMA WEBINAROWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie odbywa się „na żywo”, nie jest nagrywane i nie ma możliwości odtworzenia go w innym czasie

Adresaci:

nauczyciele oraz dyrektorzy wszystkich typów szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Forma:

wykładowa

Cele:

 • Wskazanie argumentów świadczących o skuteczności  metod  aktywnych w procesie nauczania i wychowania
 •  Poznanie wybranych aktywnych metod nauczania (w tym odniesienie do umiejętności, które kształcą oraz mocnych i słabych stron prezentowanych metod)
 •  Wskazanie możliwości zastosowania wybranych metod do realizacji podstawy programowej
 •  Nabycie umiejętności związanych z  wykorzystaniem aktywnych metod nauczania na zajęciach edukacyjnych

Treści programowe:

 1. Istota aktywnych metod nauczania
 2. Aktywne metody nauczania:
 • Chmurki
 • Budujemy wieżę
 • Historyjka obrazkowa
 • Linia czasu
 • Piktogramy
 • Plakat
 • Rybi szkielet
 • Stacje uczenia się
 • Wykresy, diagramy
 • Aktorzy
 • Identyfikacja przeszkód
 • inne

3. Wykorzystanie aktywnych metod nauczania na zajęciach edukacyjnych

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z 32-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 12 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania

 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego