Jak rozpoznać uzdolnienia, pasje oraz twórczy potencjał ucznia – identyfikacja zasobów rozwojowych ucznia zdolnego

110,00 

Cel: doskonalenie kompetencji w zakresie rozpoznawania indywidualnych zasobów rozwojowych ucznia (zdolności, uzdolnień, pasji, twórczego potencjału)

Pozostało wolnych miejsc: 14

Opis

Data: 9 listopada 2021 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (Link zostanie wysłany kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci: 

pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych (klas VI-VIII) oraz ponadpodstawowych, doradcy zawodowi

Liczba godzin:

4 godzin dydaktyczne

Cele:

  • Doskonalenie kompetencji w zakresie rozpoznawania indywidualnych zasobów rozwojowych ucznia (zdolności, uzdolnień, pasji, twórczego potencjału)
  • Poznanie podstawowych założeń pedagogiki zdolności
  • Analiza narzędzi do identyfikacji twórczego potencjału, zdolności i uzdolnień ucznia

Treści szkoleniowe:

  • Założenia pedagogiki zdolności – teoretyczne podstawy rozpoznawania potencjału, zdolności i uzdolnień ucznia
  • Proces rozpoznawania indywidualnych zasobów rozwojowych ucznia – dylematy i kontrowersje
  • Analiza narzędzi umożliwiających identyfikację twórczego potencjału oraz zasobów rozwojowych ucznia (zdolności, uzdolnień, pasji)

 

Prowadząca: dr Beata Kunat – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowo – badawcze koncentrują  się wokół kreatywności i pasji człowieka. Jest licencjonowanym trenerem kreatywności Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, trenerem Destination Imagination. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie  prowadzenia  treningów kreatywności dla uczniów, studentów, nauczycieli. Współzałożycielka i redaktorka międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories-Research-Applications” poświęconego problematyce kreatywności człowieka.