Jak rozpoznać uzdolnienia, pasje oraz twórczy potencjał ucznia – identyfikacja zasobów rozwojowych ucznia zdolnego

110,00 

Cel: doskonalenie kompetencji w zakresie rozpoznawania indywidualnych zasobów rozwojowych ucznia (zdolności, uzdolnień, pasji, twórczego potencjału)

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 9 listopada 2021 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (Link zostanie wysłany kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci: 

pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele szkół podstawowych (klas VI-VIII) oraz ponadpodstawowych, doradcy zawodowi

Liczba godzin:

4 godzin dydaktyczne

Cele:

  • Doskonalenie kompetencji w zakresie rozpoznawania indywidualnych zasobów rozwojowych ucznia (zdolności, uzdolnień, pasji, twórczego potencjału)
  • Poznanie podstawowych założeń pedagogiki zdolności
  • Analiza narzędzi do identyfikacji twórczego potencjału, zdolności i uzdolnień ucznia

Treści szkoleniowe:

  • Założenia pedagogiki zdolności – teoretyczne podstawy rozpoznawania potencjału, zdolności i uzdolnień ucznia
  • Proces rozpoznawania indywidualnych zasobów rozwojowych ucznia – dylematy i kontrowersje
  • Analiza narzędzi umożliwiających identyfikację twórczego potencjału oraz zasobów rozwojowych ucznia (zdolności, uzdolnień, pasji)

 

Prowadząca: dr Beata Kunat – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, adiunkt na Wydziale Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Jej zainteresowania naukowo – badawcze koncentrują  się wokół kreatywności i pasji człowieka. Jest licencjonowanym trenerem kreatywności Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności, trenerem Destination Imagination. Posiada wieloletnie doświadczenie dydaktyczne w zakresie  prowadzenia  treningów kreatywności dla uczniów, studentów, nauczycieli. Współzałożycielka i redaktorka międzynarodowego czasopisma naukowego „Creativity. Theories-Research-Applications” poświęconego problematyce kreatywności człowieka.