Jak pracować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym? 15.11.2023

120,00 

Celem szkolenia jest m.in. wzbogacenie warsztatu pracy o metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 15 listopada 2023 r. (środa) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci: 

nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy pracujący z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

 • poszerzenie wiedzy na temat funkcjonowania osób zagrożonych niedostosowaniem społecznym
 • uzyskanie umiejętności rozpoznawania i diagnozy ucznia z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
 • wzbogacenie warsztatu pracy o metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym – Treści szkoleniowe:

 1. Charakterystyka ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym
 2. Aspekty prawne związane z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym
 3. Konstruowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego
 4. Metody pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym
 5. Zachowania opozycyjno-buntownicze a zaburzenia zachowania
 6. Model wychodzenia z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 7. Pomoce i literatura przydatna w codziennej pracy

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • prezentacja multimedialna dotycząca zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 •  materiały do pracy praktycznej – uczeń zagrożony niedostosowaniem społecznym
 •  przykłady ćwiczeń i scenariusz zajęć do pracy
 •  przydatna literatura

Prowadząca:

mgr Anna Przetocka – socjoterapeuta, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, działacz społeczny, organizator konferencji naukowo-szkoleniowych, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych, ekspert w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Szkolenie pt. Jak pracować z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym? znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy