Jak pracować z dzieckiem/uczniem z zespołem Downa?

120,00 

Adresaci szkolenia: nauczyciele przedszkoli, szkół, specjaliści pracujący z dzieckiem z zespołem Downa, pedagodzy specjalni, psycholodzy, pedagodzy

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 9 maja 2024 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci: 

nauczyciele przedszkoli, szkół, specjaliści pracujący z dzieckiem z zespołem Downa, pedagodzy specjalni, psycholodzy, pedagodzy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • poszerzenie wiedzy dotyczącej specyfiki i charakterystyki uczniów z zespołem Downa
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej przyczyn, objawów i rodzajów oraz potrzeb dzieci z zespołem Downa
  • poszerzenie wiedzy dotyczącej metod pracy z uczniami z zespołem Downa
  • zdobycie umiejętności dostosowywania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb uczniów z zespołem Downa

Treści szkoleniowe:

  1. Przyczyny, charakterystyka, objawy i rodzaje zespołu Downa
  2. Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zespołem Downa
  3. Potrzeby dzieci z zespołem Downa
  4. Indywidualizacja pracy, dostosowanie wymagań dla ucznia
  5. Metody i techniki stosowane w pracy z dziećmi/uczniami z zespołem Downa

Prowadząca:

mgr Anna Przetocka – socjoterapeuta, pedagog specjalny, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback, Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych, działacz społeczny, organizator konferencji naukowo-szkoleniowych, prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli oraz rodziców, zajęcia na kursach kwalifikacyjnych, ekspert w zakresie pracy z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

Szkolenie pt. Jak pracować z uczniem z zespołem Downa? znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy