Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją?

110,00 

Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 8 czerwca 2022 r. (środa) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

nauczyciele oraz specjaliści pracujący w szkołach i przedszkolach

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

  • Poznanie patomechanizmów afazji
  • Zapoznanie ze specyfiką pracy z dziećmi z afazją – funkcjonowanie ucznia z afazją w szkole, sposoby komunikowania się z nim oraz oceniania
  • Poznanie zasad terapii – odbudowywanie systemu komunikacji werbalnej i pisemnej

Treści szkoleniowe:

  1. Typy i rodzaje afazji.
  2. Kryteria różnicujące afazję.
  3. Objawy afazji.
  4. Funkcjonowanie dziecka/ucznia z afazją.
  5. Terapia afazji.
  6. Wskazówki do pracy z uczniem z afazją.
  7. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia z afazją – funkcjonowanie na lekcji i ocenianie; dostosowania egzaminacyjne.

Prowadząca: 

mgr Irena Daniel – neurologopeda, autorka bajek logopedycznych, oligofrenopedagog, nauczyciel rewalidacji, wieloletni nauczyciel współorganizujący kształcenie, współpracownik Portalu Pedagogika Specjalna – portal dla nauczycieli, diagnosta i terapeuta w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego