Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją? 7-12-2019

120,00 

Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

Pozostało wolnych miejsc: 4

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 7 grudnia 2019 r. (sobota) w godz. 9.00 – 13.00

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Adresaci: 

nauczyciele i szkolni specjalici: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Cele:

  • Poznanie patomechanizmow afazji
  • Zapoznanie ze specyfiką pracy z dziećmi z afazją – funkcjonowanie ucznia z afazją w szkole, sposoby komunikowania się z nim oraz oceniania
  • Poznanie zasad terapii – odbudowywanie sysytemu komunikacji werbalnej i pisemnej

Treści szkoleniowe:

  1. Afazja – przyczyny, objawy, konsekwencje
  2. Diagnoza rożnicowa – afazja, SLI, dysleksja
  3. Zadania wspomagające pracę z dziećmi z afazją – obszary sprawności językowych i ich specycfika w obrazie afazji
  4. Warsztaty usprawniające komunikację językową ucznia z afazją
  5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia z afazją – funkcjonowanie na lekcji i ocenianie; dostosowania egzaminacyjne

Prowadząca: 

mgr Małgorzata Ruckamgr Małgorzata Rucka – pedagog, logopeda, neurologopeda (specjalizacja neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w PPP Polskiego Towarzystwa Dysleksji, MDK Fort 49 „Krzesławice”, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej, PPP nr 4 w Krakowie, z którą jest nadal związana zawodowo 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16 32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego (czas przejazdu ok. 15 min.)

Obiekt posiada parking.