Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją? – 23.10.2023

120,00 

Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Afazja – szkolenie

Data: 23 października 2023 r. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 20.00

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci: 

nauczyciele oraz specjaliści pracujący w szkołach i przedszkolach

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Afazja – szkolenie, cele:

 • Poznanie patomechanizmów afazji
 • Zapoznanie ze specyfiką pracy z dziećmi z afazją – funkcjonowanie ucznia z afazją w szkole, sposoby komunikowania się z nim oraz oceniania
 • Poznanie zasad terapii – odbudowywanie systemu komunikacji werbalnej i pisemnej

Afazja – treści szkoleniowe:

 1. Afazja – przyczyny, objawy, konsekwencje
 2. Diagnoza różnicowa – afazja, SLI
 3. Zadania wspomagające pracę z dziećmi z afazją – obszary sprawności językowych i ich specyfika w obrazie afazji
 4. Warsztaty usprawniające komunikację językową ucznia z afazją
 5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia z afazją – funkcjonowanie na lekcji i ocenianie; dostosowania egzaminacyjne

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

 • informacje teoretyczne na temat afazji
 • ćwiczenia przydatne w pracy z dzieckiem/uczniem z afazją
 • komunikat CKE o dostosowaniach egzaminacyjnych dla ucznia z afazją
 • przydatna literatura
 • propozycje dostosowań wymagań edukacyjnych, WOPFU i programu rewalidacji dla ucznia z afazją

Prowadząca: 

mgr Małgorzata Ruckamgr Małgorzata Rucka – pedagog, logopeda, neurologopeda (specjalizacja neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w PPP Polskiego Towarzystwa Dysleksji, MDK Fort 49 „Krzesławice”, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej, PPP nr 4 w Krakowie, z którą jest nadal związana zawodowo 

 

Powyższe szkolenie znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.