Jak pracować z dzieckiem/uczniem z afazją? 31-01-2022

110,00 

Adresatami szkolenia są: nauczyciele, pedagodzy, psycholodzy, logopedzi

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 31 stycznia 2022 r. (poniedziałek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Adresaci: 

nauczyciele oraz specjaliści pracujący w szkołach i przedszkolach

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

  • Poznanie patomechanizmow afazji
  • Zapoznanie ze specyfiką pracy z dziećmi z afazją – funkcjonowanie ucznia z afazją w szkole, sposoby komunikowania się z nim oraz oceniania
  • Poznanie zasad terapii – odbudowywanie sysytemu komunikacji werbalnej i pisemnej

Treści szkoleniowe:

  1. Afazja – przyczyny, objawy, konsekwencje
  2. Diagnoza różnicowa – afazja, SLI
  3. Zadania wspomagające pracę z dziećmi z afazją – obszary sprawności językowych i ich specyfika w obrazie afazji
  4. Warsztaty usprawniające komunikację językową ucznia z afazją
  5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych ucznia z afazją – funkcjonowanie na lekcji i ocenianie; dostosowania egzaminacyjne

Prowadząca: 

mgr Małgorzata Ruckamgr Małgorzata Rucka – pedagog, logopeda, neurologopeda (specjalizacja neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w PPP Polskiego Towarzystwa Dysleksji, MDK Fort 49 „Krzesławice”, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej, PPP nr 4 w Krakowie, z którą jest nadal związana zawodowo 

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego