Jak opracować WOPFU i IPET w praktyce?

120,00 

Adresatami szkolenia są nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Pozostało wolnych miejsc: 19

Opis

Jak opracować WOPFU i IPET w praktyce? – szkolenie

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 26 sierpnia 2024 r. (poniedziałek) w godz. 18.00 – 20.15

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

nauczyciele i specjaliści pracujący z dziećmi i uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Liczba godzin:

3 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • wzbogacenie wiedzy uczestników na temat diagnoz potrzebnych do WOPFU i IPET,
  • udoskonalenie umiejętności opracowywania wymaganej dokumentacji dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • uporządkowanie wiedzy uczestników na temat dokumentacji, za którą odpowiada wychowawca-koordynator zespołu nauczycieli i specjalistów.

Treści szkoleniowe:

  1. Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz Indywidualne Programy Edukacyjno-Terapeutyczne według aktualnych przepisów prawa oświatowego.
  2. Kto, kiedy, jak i komu? – Podział zadań w zespole nauczycieli i specjalistów, terminy spotkań zespołu i współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka/ucznia przy redagowaniu IPET i WOPFU.
  3. Struktura IPET i WOPFU.
  4. Jak opracować WOPFU i IPET? – Wskazówki praktyczne i przydatne sformułowania ze słownictwa pedagogiki specjalnej.

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

  • dwie edytowalne tabele: WOPFU oraz IPET

Prowadząca:

dr Amelia Dziurda-Multan – dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, mgr filologii polskiej i logopedii, nauczyciel dyplomowany, surdopedagog, oligofrenopedagog, absolwent studiów: rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, terapeuta Integracji Sensorycznej, wykładowca akademicki, autorka publikacji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej

Szkolenie pt. Jak opracować WOPFU i IPET w praktyce? znajduje się także w ofercie Szkoleń Rad Pedagogicznych – zapraszamy do współpracy.