Jak oceniać uczniów, aby nie popełniać błędów i unikać pułapek oceniania?

120,00 

Adresatami szkolenia są nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy, wicedyrektorzy

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 4 grudnia 2023 r. (poniedziałek) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

 Adresaci: 

nauczyciele wszystkich typów szkół, dyrektorzy, wicedyrektorzy

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele – uczestnik szkolenia:

 • zna podstawę prawną oceniania oraz przepisy regulujące ocenianie w szkole
 • potrafi zastosować w/w przepisy prawa oświatowego w praktyce szkolnej
 • potrafi wypracować wymaganą dokumentację dotyczącą oceniania
 • ma świadomość celów oceniania

Jak oceniać uczniów – Treści szkoleniowe:

 1. Podstawa prawna oceniania.
 2. Ocenianie ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania.
 3. Obowiązki nauczycieli i wychowawców związanych z ocenianiem.
 4. Zwolnienie ucznia z realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. Sposób przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.
 6. Postępowanie w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej niezgodnie z przepisami prawa oświatowego, w tym sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności.
 7. Promowane uczniów.
 8. Sposób przeprowadzania egzaminów poprawkowych.
 9. Dokumentacja oceniania uczniów.

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor zespołu szkolno- przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.