Jak dostosować system oceniania dla ucznia ze SPE?

120,00 

Podczas szkolenia zostaną omówione możliwe sposoby oceniania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów

Pozostało wolnych miejsc: 20

Opis

Data: 1 października 2024 r. (wtorek) w godz. 17.00 – 19.15

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA CLICKMEETING

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym to obszar pracy nauczyciela budzący sporo wątpliwości. Wielu z nas zastanawia się, czy stawiane uczniom z opinią, czy orzeczeniem oceny są zgodne z jego rzeczywistymi możliwościami? Inni pytają: jak ocenić ucznia, który mimo
dużego wkładu pracy i zaangażowania, nie robi postępów?

Podczas szkolenia zostaną omówione możliwe sposoby oceniania, uwzględniające zróżnicowane potrzeby edukacyjne uczniów, a także wzory sprawdzianów i prac domowych z przykładowych przedmiotów, opartych na aktualnych przepisach prawa oświatowego.

Adresaci: 

nauczyciele wszystkich typów szkół pracujących z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cel szkolenia:

  • Zdobycie wiedzy dotyczącej oceniania uczniów ze SPE

Treści programowe:

  1. Co o ocenianiu, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mówi prawo oświatowe?
  2. Ocenianie a klasyfikowanie i motywowanie.
  3. Ocenianie a dostosowanie wymagań edukacyjnych i organizacji procesu uczenia się.
  4. Indywidualizacja oceniania przedmiotowego.
  5. Indywidualizacja oceniania zachowania.
  6. Współpraca z rodzicami w zakresie oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Po szkoleniu otrzymasz:

  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych z przykładowych przedmiotów

Prowadząca:

Marta Koplejewskadr Marta Koplejewska – fizyk, oligofrenopedagog, doktor w dziedzinie nauk społecznych, dyscyplinie – pedagogika. Posiada bogate doświadczenie w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej, a także szeroką wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia dokumentacji dotyczącej organizacji procesu edukacyjnego. Jest nauczycielem dyplomowanym i rzeczoznawcą podręczników z fizyki. Była prodziekanem w poznańskiej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa z siedzibą w Skoczowie. Od lat związana z oświatą. W 2017 roku była nominowana do 13 w kategorii najlepszych Nauczycieli Roku.

Szkolenie Jak dostosować system oceniania dla ucznia ze SPE? znajduje się również w naszej ofercie szkoleń Rad Pedagogicznych.