Formułowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z wymogami prawa oświatowego

110,00 

Podczas warsztatów m.in. wypracowane zostaną wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania przez uczniów poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 3 listopada 2021 r. (środa) w godz. 16.00 – 19.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci – nauczyciele: 

 • edukacji wczesnoszkolnej
 • przedmiotów matematyczno-przyrodniczych
 • przedmiotów humanistycznych
 • przedmiotów artystycznych
 • wychowania fizycznego

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele – uczestnik szkolenia:

 • zna nową podstawę programową i wie jak ją realizować
 • zna wybrany przez siebie program nauczania
 • zna podstawę prawną oceniania
 • wie na czym polega ocenianie w szkole
 • potrafi wykorzystać taksonomie oraz ustalić poziomy wymagań
 • potrafi sformułować wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
 • ma świadomość celów oceniania
 • nie popełnia błędów ustalając oceny z zajęć edukacyjnych

Treści programowe:

 1. Ocenianie ucznia ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków formułowania wymagań edukacyjnych.
 2. Analiza wymagań z podstawy programowej (wybrane fragmenty).
 3. Wykorzystanie taksonomii wymagań oraz poziomów do formułowania wymagań edukacyjnych.
 4. Formułowanie wymagań edukacyjnych.

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z 31-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od 12 lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, dydaktyki nauczania.