Ekoinspiracje, czyli jak kształtować postawy proekologiczne wśród najmłodszych

110,00 

Szkolenie zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 6 kwietnia 2022 r. (środa) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU.

PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (link jest rozsyłany kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Adresaci: 

nauczyciele wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowawcy świetlic

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cel szkolenia:

  • Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne
  • Kształtowanie postaw proekologicznych

Cele są zgodne z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22. 

Treści szkoleniowe:

  1. Edukacja ekologiczna – moda, obowiązek czy konieczność?
  2.  Sposoby kształtowania świadomości ekologicznej u najmłodszych dzieci
  3.  Cele edukacji ekologicznej
  4.  Ekoinspiracje – pomysły na zajęcia, zadania, prace plastyczne, wykorzystanie TIK, zabawy terenowe

Prowadząca:

mgr Elżbieta Brol – nauczyciel konsultant ds. edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, nauczyciel dyplomowany z kilkunastoletnim stażem pracy z dziećmi, były wicedyrektor szkoły podstawowej, trener w oświacie i zarządzaniu, przeszkoliła już ponad 2000 nauczycieli oraz dyrektorów szkół