Dziecko z doświadczeniem migracji w polskim systemie edukacji

110,00 

Cele: Poszerzenie warsztatu pracy w zakresie rozpoznawania trudności, z jakimi mierzą się dzieci z doświadczeniem migracji, a także zasobów, jakimi te dzieci dysponują

Pozostało wolnych miejsc: 20

Opis

Data: 7 grudnia 2021 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (link jest rozsyłany kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia

Adresaci: 

nauczyciele szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele szkolenia:

  • Lepsze zrozumienie sytuacji dziecka z doświadczeniem migracji
  • Poszerzenie warsztatu pracy w zakresie rozpoznawania trudności, z jakimi mierzy się ta grupa dzieci w nowym systemie edukacji, a także zasobów, jakimi te dzieci dysponują

Treści szkoleniowe:

  1. Sytuacja dzieci z doświadczeniem migracji na podstawie prowadzonych w Polsce badań
  2. Podstawowe zagadnienia związane z różnicami kulturowymi, barierą językową, potrzebami dziecka z doświadczeniem migracji na etapie adaptacji
  3. Dostępne instytucjonalne i nieinstytucjonalne formy wsparcia

Prowadząca:

mgr Paulina Szydłowska-Klakla  – psycholog, zajmuje się diagnozą trudności szkolnych oraz diagnozą dzieci z doświadczeniem migracji, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z rodzin powracających z emigracji. Prowadzi indywidualne wsparcie psychologiczne dla rodziców i dzieci, konsultacje, grupowe zajęcia terapeutyczne. Od wielu lat współpracuje z Fundacją na Rzecz Różnorodności Społecznej czy Polskim Komitetem ds. UNESCO prowadząc szkolenia w zakresie wspierania integracji dzieci z doświadczeniem migracji ze środowiskiem rówieśniczym. W ramach współpracy z Bilingualism Matters Cracow zajmuje się popularyzacją wiedzy na temat wielojęzyczności