Terapia dziecka ze specyficznymi trudnościami w nauce – dysleksja, dysgrafia, dysortografia 24-09-2019

120,00 

Celem szkolenia jest opracowanie metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (7 dni w tygodniu w godzinach od 9:00 do 19:00)

Data: 24 września 2019 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280

Adresaci:

nauczyciele – m.in. pedagodzy, nauczyciele przedmiotowcy, terapeuci, logopedzi

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele:

Zwiększenie kompetencji uczestników w obszarach:

  • rozpoznawanie trudności w czytaniu i pisaniu
  • współpaca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz rodzicami
  • opracowanie metod pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w nauce

Treści szkoleniowe:

  1. Przyczyny trudności w czytaniu i pisaniu.
  2. Opinia psychologiczna – jak czytać?
  3. Rozwjanie funkcji wzrokowych
  4. Rozwijanie funkcji słuchowych
  5. Koordynacja słuchowo-ruchowa w praktyce
  6. Funkcjonowanie i ocenianie ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce

Prowadząca:

mgr Małgorzata Rucka – pedagog, logopeda, neurologopeda (specjalizacja neurologopedia kliniczna z wczesną interwencją logopedyczną). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w PPP Polskiego Towarzystwa Dysleksji, MDK Fort 49 „Krzesławice”, Specjalistycznej Poradni Wczesnej Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, Krakowskiej Szkole Teatralnej i Filmowej, PPP nr 4 w Krakowie, z którą jest nadal związana zawodowo 


Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.