Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów

110,00 

Szkolenie Dostosowanie wymagań edukacyjnych adresowane jest do nauczycieli oraz dyrektorów wszystkich typów szkół.

Pozostało wolnych miejsc: 18

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 20 września 2022 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (ok. 2 dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą elektroniczną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci:

Szkolenie Dostosowanie wymagań edukacyjnych adresowane jest do nauczycieli oraz dyrektorów wszystkich typów szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele – uczestnicy szkolenia:

  • znają podstawę prawną dostosowania wymagań edukacyjnych
  • wymieniają dokumenty, na podstawie których sporządza się dostosowania
  • potrafią wskazać rodzaje dostosowania
  • znają ogólne dostosowania dotyczące konkretnych potrzeb psychofizycznych
  • potrafią wykorzystać opinię, zaświadczenie lekarskie, orzeczenie, IPET do przygotowania dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
  • potrafią opracować dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Treści programowe:

1. Podstawa prawna dostosowania wymagań edukacyjnych.
2. Rodzaje dostosowań.
3. Formułowanie dostosowań co do metod i form i co do treści.
4. Analiza ogólnych dostosowań dotyczących konkretnych potrzeb psychofizycznych.
5. Analiza przykładowych opinii, zaświadczeń lekarskich, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET- ów pod kątem dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.
6. Opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

  • prezentacja, a w niej m.in. przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach dla ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz dla ucznia z dysleksją

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i w biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, innowacji pedagogicznych, dydaktyki nauczania.