Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów

110,00 

Szkolenie Dostosowanie wymagań edukacyjnych adresowane jest do nauczycieli oraz dyrektorów wszystkich typów szkół.

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 20 września 2022 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 18.30

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA (ok. 2 dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą elektroniczną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Adresaci:

Szkolenie Dostosowanie wymagań edukacyjnych adresowane jest do nauczycieli oraz dyrektorów wszystkich typów szkół

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele – uczestnicy szkolenia:

  • znają podstawę prawną dostosowania wymagań edukacyjnych
  • wymieniają dokumenty, na podstawie których sporządza się dostosowania
  • potrafią wskazać rodzaje dostosowania
  • znają ogólne dostosowania dotyczące konkretnych potrzeb psychofizycznych
  • potrafią wykorzystać opinię, zaświadczenie lekarskie, orzeczenie, IPET do przygotowania dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia
  • potrafią opracować dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia

Treści programowe:

1. Podstawa prawna dostosowania wymagań edukacyjnych.
2. Rodzaje dostosowań.
3. Formułowanie dostosowań co do metod i form i co do treści.
4. Analiza ogólnych dostosowań dotyczących konkretnych potrzeb psychofizycznych.
5. Analiza przykładowych opinii, zaświadczeń lekarskich, orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, IPET- ów pod kątem dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb ucznia.
6. Opracowanie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

  • prezentacja, a w niej m.in. przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególnych przedmiotach dla ucznia z lekką niepełnosprawnością intelektualną oraz dla ucznia z dysleksją

Prowadząca: 

mgr Joanna Edyta Pociecha – nauczyciel z ponad 30-letnim stażem pracy, były wizytator kuratorium oświaty, od kilkunastu lat dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Trener w oświacie i w biznesie, coach, doradca, ekspert w zakresie nadzoru pedagogicznego, oceniania ucznia, w tym kształtującego, oceniania nauczycieli, aktywnych metod nauczania, innowacji pedagogicznych, dydaktyki nauczania.