Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej

120,00 

Adresatami szkolenia są: nauczyciele w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pracujący z uczniami w spektrum autyzmu, nauczyciele współorganizujący kształcenie, inni zainteresowani nauczyciele

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

* CHCĘ, BY PRACODAWCA OPŁACIŁ MOJE ZAMÓWIENIE – JAK TO ZROBIĆ?

Data: 11 kwietnia 2024 r. (czwartek) w godz. 17.00 – 20.00

Miejsce: INTERNET – PLATFORMA WEBINAROWA

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Szkolenie w formie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań. Do uczestnictwa w nim potrzebny jest komputer z głośnikiem i dostęp do Internetu.

Po rejestracji oraz dokonaniu opłaty, uczestnik otrzyma link do logowania (link rozsyłany jest kilka dni przed szkoleniem).

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z akredytowanej przez Kuratorium Oświaty placówki (zgodnie z rozporządzeniem MEiN).

Adresaci: 

nauczyciele w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych pracujący z uczniami w spektrum autyzmu, nauczyciele współorganizujący kształcenie, inni zainteresowani nauczyciele

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia w spektrum autyzmu – treści szkoleniowe:

  1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych w świetle wybranych przepisów prawa oświatowego.
  2.  Charakterystyka ucznia w spektrum autyzmu.
  3.  Przykładowy katalog form i metod pracy z uczniem w spektrum autyzmu na wybranych lekcjach.
  4.  Przykładowe dostosowania wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny dla ucznia w spektrum autyzmu.
  5. Przykłady zadań dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia w spektrum autyzmu.

Po szkoleniu otrzymasz materiały:

  • artykuły na temat dostosowań wymagań edukacyjnych dla ucznia w spektrum autyzmu

Prowadząca:

dr Iwona Skrzypczyk-Gałkowska – doktor nauk humanistycznych, nauczyciel języka polskiego i rewalidacji, oligofrenopedagog, specjalista w dziedzinie pracy z uczniem w spektrum autyzmu, nauczyciel akademicki, doradca metodyczny z 15-letnim stażem, autorka i redaktorka książek i artykułów naukowych, metodycznych i popularyzatorskich

Szkolenie pt. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla ucznia w spektrum autyzmu w szkole ogólnodostępnej znajduje się również w naszej ofercie szkoleń dla Rad Pedagogicznych – zapraszamy.