Ćwiczenia i zabawy stymulujące mowę u dzieci w wieku przedszkolnym

120,00 

Celem szkolenia jest pogłębienie wiedzy na temat rozwoju mowy u dzieci oraz wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Data: 3 grudnia 2019 r. (wtorek) w godz. 15.30 – 19.30

Miejsce: Węgrzce koło Krakowa (gmina Zielonki)

Adresaci: 

nauczyciele edukacji przedszkolnej, pedagodzy, logopedzi

Liczba godzin:

5 godzin dydaktycznych

Forma:

wykładowo-warsztatowa

Cele szkolenia:

  • Pogłębienie wiedzy na temat rozwoju mowy u dzieci
  • Wzbogacenie warsztatu pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym

Treści szkoleniowe:

1. Etapy rozwoju mowy
2. Najczęściej występujące zaburzenia rozwoju mowy u dzieci
3. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój mowy: oddechowe, fonacyjne, logorytmiczne, słuchowe, usprawniające narządy artykulacyjne, relaksacyjne, usprawniające funkcje motoryczno-percepcyjne, koordynację i orientację przestrzenną
4. Bajka logopedyczna, jako forma pracy z grupą przedszkolną

Szkolenie poprowadzi:

mgr Irena Daniel  neurologopeda, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback. Pracuje w szkole integracyjnej z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szczególnie interesuje się terapią całościowych zaburzeń rozwoju. 

Uczestnicy szkolenia otrzymują zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego

Miejsce szkolenia:

Węgrzce/koło Krakowa 

ul. Warszawska 15 (Budynek Krak-Fliz), II klatka, II piętro, nr lok. 16
32-086 Węgrzce

Dogodny dojazd z Krakowa autobusami komunikacji miejskiej nr 247, 257, 277, 280 (przystanek obok Starostwa Powiatowego) oraz busami w kierunku: Miechów i Słomniki z Dworca Głównego.

Obiekt posiada parking.