Biblioterapia i bajkoterapia w sytuacjach kryzysowych

120,00 

CAŁY DOCHÓD ZE SZKOLENIA ZOSTANIE PRZEKAZANY NA RZECZ POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

Przepraszamy, mamy już komplet.

Opis

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy (przycisk zapisz się) lub telefonicznie pod numerem 604 705 942 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00)

Data: 28 marca 2022 r. (poniedziałek) w godz. 16.00 – 19.00

Miejsce: PLATFORMA E-LEARNINGOWA

SZKOLENIE W FORMIE ONLINE Z MOŻLIWOŚCIĄ DYSKUSJI I ZADAWANIA PYTAŃ. DO UCZESTNICTWA W NIM POTRZEBNY JEST KOMPUTER Z GŁOŚNIKIEM I Z DOSTĘPEM DO INTERNETU. PO REJESTRACJI ORAZ DOKONANIU OPŁATY, UCZESTNIK OTRZYMA LINK AKTYWACYJNY DO SZKOLENIA.

Uwaga! Szkolenie nie będzie nagrywane, odbywa się w czasie rzeczywistym i nie ma możliwości późniejszego odtworzenia w innym terminie.

CAŁY DOCHÓD ZE SZKOLENIA ZOSTANIE PRZEKAZANY NA RZECZ POMOCY UCHODŹCOM Z UKRAINY

Adresaci: 

nauczyciele – m.in. wychowawcy, pedagodzy, bibliotekarze, pedagodzy specjalni, psycholodzy oraz inni nauczyciele zainteresowani tematyką pracujący z dziećmi i młodzieżą

Liczba godzin:

4 godziny dydaktyczne

Cele:

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu doboru i wykorzystania w działaniach praktycznych literatury w pracy z dziećmi i młodzieżą w sytuacjach kryzysowych wywołanych konfliktem na Ukrainie.

Treści szkoleniowe:

  1. Jak rozmawiać z dziećmi o wojnach i konfliktach przy pomocy literatury?
  2. Dzielenie się emocjami – rozwijanie inteligencji emocjonalnej młodych czytelników.
  3. Wykorzystanie bajek terapeutycznych w budowaniu poczucia bezpieczeństwa.
  4. Mój podarunek – szacunek! Jeśli wszyscy przestrzegają praw człowieka wybierają dobro.
  5. Self-regulation – jak skutecznie radzić sobie ze stresem.
  6. Rozmowy o stracie, tęsknocie i lękach pogodne i optymistyczne.
  7. Wsparcie biblioterapeutyczne dzieci, które doświadczyły traumy.
  8. Czy z cytryn można zrobić lemoniadę? Kryzys motywacją do zmiany.
  9. Tutaj teraz jest nasz dom. Możliwości wykorzystania literatury w rozmowach o uchodźctwie.
  10. Metody wspierania dobrostanu i sprężystości psychicznej dzieci i młodzieży.

Uczestnicy szkolenia otrzymują pocztą tradycyjną zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego z NPDN PERFECTUS

UWAGA! TO SZKOLENIE NIE JEST CZEŚCIĄ CYKLU SZKOLEŃ, W RAMACH KTÓREGO MOŻNA UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA BIBLIOTERAPEUTYCZNEGO O I LUB II STOPNIU UPRAWNIEŃ.

Prowadząca:

dr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowiedr Wanda Matras-Mastalerz – adiunkt w Instytucie Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego we Wrocławiu, kierownik Zespołu ds. Badań nad Książką w ramach Ośrodka Badań nad Mediami UP w Krakowie, kierownik kursów z zakresu biblioterapii i bajkoterapii. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu terapeutycznej funkcji książki, biblioterapii, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, technik pracy umysłowej oraz edukacji medialnej i czytelniczej.